Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και της ανάγκης εθνικού σχεδιασμού, επαναφέρουν με ερώτησή τους στη βουλή οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης Θανάσης Λεβέντης Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.


Οι τέσσερεις βουλευτές ερωτούν τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Υγείας και Οικονομικών, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία του έργου «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας» και εάν στο συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας που σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 29/4/2010 με ερώτησή μας (αρ. πρωτ. 9493) στα Υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος, προβάλαμε για μια ακόμα φορά, (προηγούμενη ερώτηση: αρ.πρωτ. 498/2.11.2009), το πρόβλημα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Το Υπουργείο Υγείας και στις δύο ερωτήσεις απάντησε με εκκωφαντική σιωπή. Το ΥΠΕΚΑ μάς ενημέρωσε ότι «προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνολικά το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (ΙΑ) από υγειονομικές μονάδες (ΥΜ), έχει υλοποιηθεί και παραληφθεί από τη δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ έργο με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας», το οποίο τελεί υπό νομική επεξεργασία».

Παράλληλα, σε συνημμένο έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, (αρ. πρωτ. 2485/13.05.10), προσδιορίζεται πως «όσον αφορά στα ιατρικά απόβλητα που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας και καταλήγουν στα σκουπίδια, σας ενημερώνουμε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξαιρεί τις συγκεκριμένες μονάδες από τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων».

Σχετικά με τα πρόστιμα που έχει εισηγηθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, το ΥΠΕΚΑ μάς αναφέρει πως «για τα έτη 2005 μέχρι και 2010, ανέρχονται στο ύψος των 236.000 ευρώ». Επίσης, «όσον αφορά στις διαδικασίες είσπραξης, αρμόδιες είναι οι κατά τόπο ΔΟΥ».

Με βάση τα προαναφερόμενα ερωτώνται οι αρμόδιοι κ. κ Υπουργοί:
Πότε ακριβώς προβλέπεται να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία του έργου με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας»;

Στο συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας και, λόγω ελλιπούς θεσμικού πλαισίου, σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια;

Από τα πρόστιμα ύψους 236.000 ευρώ που έχει εισηγηθεί η ΕΥΕΠ στο διάστημα 2005 μέχρι και 2010, ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει επιβληθεί και πόσα χρήματα έχουν έως τώρα εισπραχθεί;

Με ποιο τρόπο θα κάνετε πιο αποτελεσματική την είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα: Είσπραξη προστίμων ιατρικών αποβλήτων

Σε απάντηση της 11638/16 6 2010 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές κ. Φώτης Κουβέλης. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, αναφορικά με την είσπραξη προστίμων ιατρικών αποβλήτων που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ν 2947/2001, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η με ευρεία έννοια βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ. {αναλόγως του ποσού που πρόκειται να βεβαιωθεί), σε βάρος παραβατών, όπως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 ορίζουν
Οι προαναφερθείσες αρχές, συντάσσουν τους χρηματικούς καταλόγους και τους αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τους βεβαιώσουν με τη στενή του όρου έννοια, εφόσον βέβαια οι χρηματικοί κατάλογοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/89 (κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) και του άρθρου 17 του ν. 2753/99 Μετά τη βεβαίωση τους καταχωρούνται τα έσοδα στα εισπρακτέα βιβλία εσόδων των Δ Ο Υ
Τα συγκεκριμένα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου κατά ποσοστό 50% στο κωδικό αριθμό (3517) και σε ποσοστό 50% υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επομένως δεν είναι δυνατή η απάντηση για το ποσό της είσπραξης δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε στοιχεία συγκεκριμένων οφειλετών.

Για την είσπραξη των κατά τα ανωτέρω βεβαιωμένων προστίμων εφόσον αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα και δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν νόμιμα (με παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από το αρμόδιο όργανο) εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο Υ λαμβάνει σε βάρος των οφειλετών τα από τον ΚΕΔΕ και λοιπά νομοθετήματα προβλεπόμενα μέτρα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και δικαστικά, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη αυτών


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ