Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2168/1993 μπορεί να χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας σε ενήλικους πολίτες, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής στις περιπτώσεις:α) ατομικής τους ασφάλειας, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.β) προστασίας προσώπων, ασφάλειας δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η ασάφεια και αοριστία των προαναφερομένων νομοθετικών διατυπώσεων παρείχαν τη δυνατότητα σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να εφοδιάζουν, για λόγους αποκλειστικά ψηφοθηρικούς, με άδειες οπλοφορίας, πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σύμφωνα με την παρ 13α η παράνομη οπλοφορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, είναι δηλαδή πλημμέλημα..
Με πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός τόνισε ότι προτίθεται να μετατρέψει το ως άνω αδίκημα σε κακούργημα μέσα από μια συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Επειδή σύμφωνα με δημοσιογραφικά στοιχεία, η καταχρηστική και για ψηφοθηρικούς λόγους παροχή αδειών οπλοφορίας ακόμα και παρά τις αρνητικές γνώμες των αρμοδίων εισαγγελέων πλημμελειοδικών προκαλούν γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· Πόσες άδειες οπλοφορίας έχουν χορηγηθεί κατά τα έτη 2008-2009 ανά αστυνομική διεύθυνση; Πόσες από αυτές τις άδειες έχουν χορηγηθεί χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων;
· Προτίθεται να επανεξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν χορηγηθεί, μέχρι σήμερα οι άδειες οπλοφορίας;
· Προτίθεται άμεσα να αναθεωρήσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για τους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης οπλοφορίας;

Να μας κατατεθούν καταστάσεις με τις άδειες οπλοφορίας που έχουν χορηγηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα από κάθε αστυνομική διεύθυνση, πόσες χορηγήθηκαν χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων καθώς επίσης και τις ιδιότητες (γενικώς) των προσώπων στα οποία αυτές χορηγήθηκαν.Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών οπλοφορίας-οπλοχρησίας. ΣΧΕΤ: ΕΡΩΤΗΣΗ- Α.Κ.Ε. 7967/368/ 23-03-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, τα αιτήματα ιδιωτών για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών οπλοφορίας εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχολαστικά, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαίτερες παράμετροι, κάθε αιτήματος. Σημειώνεται πάντως ότι. οι άδειες οπλοφορίας που χορηγούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές για την ατομική ασφάλεια των ενδιαφερομένων είναι περιορισμένες, έχουν τοπική ισχύ και χρονική διάρκεια, ενώ η Διοίκηση υποχρεούται στην εξέταση των προβαλλόμενοι λόγων, επί των οποίων θα πρέπει κατά τρόπο σαφή και απόλυτο να τεκμηριώνεται η χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Επίσης, ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα περιστατικά, στοιχεία, καθώς και οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες ασφαλείας, η επίκληση των οποίων τεκμηριώνει μετά βεβαιότητας την ανάγκη χορήγησης αδείας κατοχής και οπλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την εξέταση των αιτημάτων δε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα προκαθορισμένα νομικά κριτήρια, αλλά κάθε αίτημα εξετάζεται ιδιαίτερα και κατά τη λήψη απόφασης, εκτός από την προστασία του πολίτη, πρυτανεύει η προάσπιση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω άδειες οπλοκατοχής και οπλοφορίας έχουν χορηγηθεί σε άτομα ιδιάζουσας επαγγελματικής δραστηριότητας, για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για την προσωπική τους ασφάλεια, όπως επιχειρηματίες, πρώην αστυνομικοί κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις-υπουργικές αποφάσεις), σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών οπλοκατοχής και οπλοφορίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας), αυτό είναι επαρκές, και καλύπτει τις εμφανιζόμενες περιπτώσεις. Επισημαίνεται δε ότι με τις πάγιες, εγκύκλιες και βασικές διαταγές του Αρχηγείου, προς τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες, δίδονται σαφείς εντολές-οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό.
Τέλος, αναφορικά με τα αιτούμενα στοιχεία, για την πληρέστερη ενημέρωση σας. σας διαβιβάζουμε πίνακα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου, στον οποίο εμφαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των χορηγηθεισών αδειών που εξέδωσαν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας τα έτη 2008 και 2009 με ή χωρίς σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εμφαίνεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθεισών αδειών, χωρίς να γίνεται διάκριση με ή χωρίς σύμφωνη γνώμη του εισαγγελικού λειτουργού, καθώς η αναδίφηση του συνολικού αριθμού των σχετικών φακέλων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, αφού απαιτείται αρκετός υπηρεσιακός χρόνος και συνεπώς αδυναμία μελέτης όλων των σχετικών εγγράφων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ