Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Στη βουλή το θέμα των οφειλών για τη μεταφορά των μαθητών της Αχαΐας.


ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, για το πρόβλημα των οφειλών στους μεταφορείς των μαθητών της Αχαΐας, οι οποίοι απειλούν με διακοπή των δρομολογίων μέσα στις εξετάσεις.


Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τους υπουργούς, τι προτίθενται να κάνουν για την άμεση αποστολή των οφειλόμενων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας προκειμένου να εξοφληθούν οι δικαιούχοι.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Με διακοπή των δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών του ν. Αχαΐας απειλούν οι μεταφορείς λόγω του χρέους της πολιτείας το οποίο ανέρχεται σε 10 εκατ Ευρώ. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ και οι συνεργάτες του (ιδιοκτήτες ταξί κλπ) που έχουν αναλάβει να μεταφέρουν καθημερινά 7.000 μαθητές και των δύο βαθμίδων έχουν να πληρωθούν από το Φεβρουάριο του 2009.


Η ενδεχόμενη υλοποίηση της απειλής θα προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και μαθητές σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως αυτή των ενδοσχολικών αλλά και των πανελλήνιων εξετάσεων.


· Επειδή η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα χωρίς την αποστολή των χρημάτων από το υπουργείο Οικονομικών,
· Επειδή οι μεταφορείς, απόλυτα συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται σε δεινή θέση,

Ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί


1. Για ποιους λόγους δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα στους μεταφορείς των μαθητών απ’ το Φεβρουάριο του 2009 μέχρι σήμερα;
2. Τι προτίθεστε να κάνετε για την άμεση αποστολή των οφειλόμενων στη Ν.Α Αχαΐας προκειμένου να εξοφληθούν οι δικαιούχοι;

Ο ερωτών βουλευτήςΝίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Ερώτηση αριθ. 9490/29-4-2010

Επί της αριθ. 9490/29-4-2010 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Τσούκαλης σχετικά με τη μεταφορά μαθητών στο Νομό Αχαΐας, σας γνωρίζουμε κατά το μέρος που μας αφορά, ότι σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 2621/98, Οι πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών εγγράφονται στον προϋπολογισμό των περιφερειών.

Η κατανομή της συνολικής εγγεγραμμένης πίστωσης στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εκάστης περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποχρεώσεων, γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειών, με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των σχετικών αναγκών, μέσα στο πλαίσιο, όμως, των εγγεγραμμένων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε νομού.


Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πίστωση 14.580,000 €. Επίσης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση 81.000.000 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικ. ετών από τη μεταφορά μαθητών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 9490/29-4-10, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικ. Τσούκαλης, σχετικά με την καθυστέρηση της εξόφλησης των οφειλομένων ποσών προς τους αναδόχους της μεταφοράς μαθητών του Νομού Αχαΐας, σας κάνουμε γνωστά το ακόλουθα:


Η δωρεάν μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΙΒ/6071/98 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 932/98 τΒ').
Με το Π.Δ, 161/2000 ( ΦΕΚ 145 τ.Α') η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών έχει μεταβιβαστεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.


Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 οι πιστώσεις για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας και με απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών αυτών.


Για το οικονομικό έτος 2010 εγγράφηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των δαπανών για μεταφορά μαθητών πιστώσεις ύψους 16.200,000 € έναντι 10.790.000 € που είχαν εγγραφεί το 2009.


Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι γίνονται ενέργειες για τη μεταφορά πίστωσης ύψους 90.000.000 ευρώ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ώστε να καλυφθούν συμβατικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Παρασκευή Χριστοφιλοπουλου