Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Δεν αναπροσαρμόζονται τα διόδια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου από το έτος 2005 έως το 2009 και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ύψους των διοδίων προς τα κάτω.

Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης σε ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. υφυπουργός τα έσοδα της γέφυρας ήταν για το 2009 μειωμένα κατά 5,5 % έναντι των προβλεπομένων.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των διοδίων στη γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 7466/15.3.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων παραχώρησης(ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) δεν διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία για το έτος 2004.
2. Οι καταγραφείσες μεταβολές κυκλοφορίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με έτοςβάσης το πρώτο «πλήρες έτος» 2005 :

Έτος
ΕΙΧ
Φορτηγά
Λεωφορεία

2005

3.741,714
334.961
96.873

2006

3,872.111
346 863
97.790
2007

4.142.897
374.405
100.555
2008

4.085.114
408.501
97,025
2009

4.224.773
335.433
102.886
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας από το έτος 2005 έως του 2009.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη στο Υπουργείο από την παραχωρησιούχο εταιρεία, παρατηρείται συστηματικά υστέρηση των πραγματικών εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:

• Το κυκλοφοριακό μοντέλο βασίζεται στην παραδοχή ότι εξαντλούνται κάθε φορά ταανώτερα επιτρεπόμενα όρια διοδίων, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στηνπραγματικότητα (ειδικά, αν ληφθούν υπόψη οι ειδικές εκπτωτικές τιμολογήσεις).

• Επίσης βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή σύνθεσης κυκλοφορίας : μοτοσυκλέτες4,50% - Ε.Ι.Χ. 73% - φορτηγά 19% - λεωφορεία 3.50 %, έναντι της καταγραφείσαςκατανομής (προσεγγιστικά κατά μέσον όρο για τα έτη 2004 - 2009), αντίστοιχα : 4,5% -86,0 % - 7,5 % - 2% , Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ο πραγματικός φόρτος των φορτηγών(που καταβάλλουν και τα υψηλότερα διόδια) φθίνει μόλις στο 40% περίπου τουπροβλεπόμενου.

4: Ως συνέπεια των προαναφερομένων το σύνολο των μέχρι το τέλος του 2009 πραγματοποιηθέντων εσόδων, ανέρχεται σε 233,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι προβλεπομένων εσόδων 247,5 εκατ. ευρώ περίπου,(ήτοι μειωμένα σε ποσοστό 5,5%).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ