Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Διάθεση λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας του Δήμου Πατρέων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ρύπανσης του χειμάρρου «Καραβά» από τόνους λυματολάσπης που είχαν εναποτεθεί στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, φέρνει με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την υπουργό περιβάλλοντος, εάν υπάρχει αδειοδότηση για την απόθεση υγρής λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης στο ΧΥΤΑ καθώς και σε ποια φάση βρίσκεται το Εργοστάσια Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του νομού, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος δημιουργήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7/2/2010 στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας στην Πάτρα, όταν τόνοι λυματολάσπης που είχαν εναποτεθεί στο χώρο, κατέληξαν στο παρακείμενο ρέμα του «Καραβά» και από εκεί στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους κατοίκους της περιοχής να προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό του ΧΥΤΑ διαμαρτυρόμενοι για την προβληματική λειτουργία του.

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο ΧΥΤΑ έχουν εξοργίσει τους περίοικους οι οποίοι αμφισβητούν τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν οι ελεγκτές περιβάλλοντος μετά από αίτημα των συλλόγων της περιοχής στην αρμόδια υπηρεσία, την έκθεση των οποίων αναζήτησαν χωρίς επιτυχία, την ώρα που ο Δήμος επικαλείται το πόρισμά της σύμφωνα με το οποίο η Ξερόλακκα λειτουργεί τέλεια.
Όπως αναφέρουν, δεν είναι δυνατόν όλα να λειτουργούν τέλεια όταν πριν ένα χρόνο το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο δικό του πόρισμα έκανε λόγο για τραγικές ελλείψεις και παραλήψεις.
Δεδομένων των συχνών προβλημάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ ,

ερωτάται η κ. υπουργός:

1. Υπάρχει αδειοδότηση για την απόθεση υγρής λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης στο ΧΥΤΑ;

2. Σε ποια φάση βρίσκεται το Εργοστάσια Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του νομού (στην περιοχή Φλόκα) το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας;

Και ζητώ να καταθέσετε

Το πόρισμα του σώματος ελεγκτών περιβάλλοντος σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σχετ: Η με αρ. Πρωτ. 5871/9-2-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5871/9-2-2010 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε,Υ,Ε.Π.) του ΥΠΕΚΑ διενήργησε επιθεώρηση-αυτοψία στο ΧΥΤΑ της Πάτρας στις 05-11-2009. Τα ευρήματα του ελέγχου και τα ληφθέντα στοιχεία αξιολογήθηκαν, αλλά η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί δεδομένου ότι ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από άρθρο 9 του Ν.2947/2001 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος·» (ΦΕΚ 228/Α/2001). θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου που θα εντοπίζει τις πιθανές παραβάσεις, θα καλεί τον φορέα σε απολογία και ακολούθως, εφόσον προκύψουν παραβάσεις θα συνταχθεί πράξη βεβαίωσης παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου, ενώ παράλληλα πλήρες αντίγραφο του φακέλου θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Όσον αφορά την νομιμότητα της απόθεση υγρής λυματολάσπης οπό το βιολογικό της πόλης στο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (με την Κ.Υ.Α. 126714/20-7-07 έχει εγκριθεί η Ανανέωση - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, με α, π. οικ. 90100/4-12-95 (Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ) και της Κ,Υ.Α. οικ. 102099/23-3-01 (Ανανέωση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ) ο ΧΥΤΑ της Πάτρας μπορεί να δεχθεί μη επικίνδυνο οικιακά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιέχουν υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 9966/20.12.05 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προβλέπει ότι ο νομός Αχαΐας διαιρείται αρχικά σε τέσσερις (4) Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) και εν συνεχεία σε τρεις (3) Διαχειριστικές Ενότητες:

• 1η Δ.Ε. - Δήμοι Πατρέων και Ρίου.
• 2η Δ.Ε. (Δ. Αχαΐα) - Δήμοι Βραχνέικων, Δύμης, Λαρισσού, Μεσσάτιδος,
Μόβρης, Παραλίας, Τριταίος, Φαρρών, Ωλένιας, και τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου.
• 3η Δ.Ε. - Δήμοι Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καραβρύτων, Λευκασίου, Παϊων
και Συμπολιτείας.

Ειδικότερα, 'όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του νομού Αχαΐας σε έργα επεξεργασίας αποβλήτων στον ΠΕΣΔΑ προβλέπονται τα εξής:
α) Εξακολουθεί να λειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που χωροθετείται στο Δήμο Πατρέων.

β) Θα εφαρμοσθεί η διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδομήσιμου) κλάσματος των αποβλήτων και θα κατασκευασθούν μονάδες επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού, με σκοπό την παραγωγή κομπόστ καλής ποιότητας με πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιμάκωση εφαρμογής του συστήματος, θα αποφασισθεί από τον/τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

γ) Προβλέπεται μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας Α,Σ.Α. στον Νομό Αχοΐας. Η λειτουργία της μπορεί να ξεκινήσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την 1" Δ.Ε. και κατά προτίμηση και τη 2η Δ.Ε., δηλαδή να καλύπτει τη ΒΔ-Δ Αχαΐα, ενώ δίδεται η δυνατότητα επέκτασης της ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές, έως και όλο τον Νομό. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων με αρ. πρωτ.οικ 139406/7-5-09 για την «κατασκευή και λειτουργία Μονάδος επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αχαΐας», στη θέση Κάτω Βάθρες του Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας. Η ευθύνη για την υλοποίηση της εν λόγω μονάδας ανήκει στον ΦοΔΣΑ ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την λειτουργία της, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Ο ΦοΔΣΑ εποπτεύεται οπό την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας διαβιβάζουμε το με αρ πρωτ. 498/26-2-2010 έγγραφο του Δ. Πατρέων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ’ αριθμ 5871/9-2-2010 Ερώτηση»

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 5871/9-2-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη σας ενημερώνουμε ως εξής:

Κατά το διήμερο 6-7/2/2010 λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων υπήρξε απόφραξη και διαρροή σε αγωγό όμβριων υδάτων, στην περιοχή του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.

Αυτό, είναι το πραγματικό περιστατικό και ουδεμία ποσότητα λυματολάσπης δεν διέρρευσε σε παρακείμενο ρεύμα και δι’ αυτού στη θάλασσα.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι υφίσταται αδειοδότηση για την εναπόθεση επεξεργασμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ και ότι το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων βρίσκεται στη φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.
Ο Δήμαρχος Πατρέων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ