Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Το …μυστήριο των θερμοκηπίων της Στροφυλιάς

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Άλυτο παραμένει εδώ και ένα χρόνο το… μυστήριο των θερμοκηπίων της Στροφυλιάς, όπου μετά από ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη (17-6-2009), τρία υπουργεία και πέντε δημόσιες υπηρεσίες δεν κατάφεραν να απαντήσουν, εάν οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης, στη θέση «Πλατώνα» του Δ.Δ Μετοχίου, Δήμου Λαρίσου, είναι νόμιμες.

Ο βουλευτής επανέρχεται με νέα ερώτηση που συνυπογράφουν και οι άλλοι τρείς ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, με την οποία ζητούν να κατατεθούν τα πορίσματα του ελέγχου που πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, δεδομένου ότι τα θερμοκήπια λειτούργησαν και τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αντίδραση από οποιονδήποτε φορέα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με την ερώτησή (αριθμ 214/ 17-6-2009) προς τα τότε υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών είχαμε καταγγείλει τη δημιουργία θερμοκηπίων μέσα στο βιότοπο του δάσους της Στροφυλιάς. Η έκταση που καλλιεργήθηκε βρίσκεται στη θέση «Πλατώνα» του Δ.Δ Μετοχίου, Δήμου Λαρίσου Αχαΐας, και διαπιστώθηκε ότι αποτελεί τμήμα του έλους της Λάμιας, στα ανατολικά του δάσους Στροφυλιάς και πέραν της εκεί υπάρχουσας αντιπυρικής ζώνης, στα νότια της έκτασης των Στιβών.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ στην απάντηση της ανωτέρω ερώτησης (5784Β/10-7-2009) δήλωσε αναρμόδιο για τα παραπάνω θέματα, ενώ σε απάντηση του συνερωτώμενου υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (1067470/4100/Α0010 7-7-2009) αναφέρεται ότι «προκειμένου να αρθούν οι αμφισβητήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου δόθηκε εντολή στην Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας για έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1539/38, αφού προηγουμένως έλθει σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το πόρισμα της οποίας θα παραπεμφθεί στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων για να γνωμοδοτήσει σχετικά»

Ένα ακριβώς χρόνο μετά την κατασκευή τους και παρά την εμπλοκή τριών υπουργείων πέντε (5) υπηρεσιών (Δασαρχείο, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπογραφική Υπηρεσία, Αγροφυλακή και Κτηματική Υπηρεσία) δεν κατέστη δυνατό να γίνει γνωστό (τουλάχιστον στον ερωτώντα) το ιδιοκτησιακό καθεστώς της συγκεκριμένης έκτασης και εάν είναι νόμιμη ή όχι η καλλιέργεια στο συγκεκριμένο τμήμα του βιοτόπου.
Επειδή τα θερμοκήπια λειτούργησαν και τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αντίδραση από οποιονδήποτε φορέα,

Ερωτώνται οι κυρίες υπουργοί:

1. Ποιο είναι τελικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της συγκεκριμένης έκτασης;
2. Είναι νόμιμη η καλλιέργεια στο συγκεκριμένο τμήμα του βιοτόπου;
3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
4. Ποιο είναι το πόρισμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας;

Και ζητάμε Να κατατεθούν τα σχετικά πορίσματα των ελέγχων για το ανωτέρω θέμα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός