Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Σε κρίσιμο σημείο η επεξεργασία των βοθρολυμάτων της Αχαΐας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των βοθρολυμάτων της Αχαΐας επισημαίνει με ερώτησή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρεται στο ορατό ενδεχόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες ο βιολογικός Αιγίου να μην μπορεί να δεχθεί λύματα άλλων Δήμων πέραν αυτών της Αιγιάλειας και ερωτά την κ. υπουργό εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, καθώς και πως σκέπτεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο αδυναμίας του, να επεξεργάζεται τα λύματα των Δήμων Πάτρας και Ρίου τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των βοθρολυμάτων θα αντιμετωπίσουν τους καλοκαιρινούς οι Δήμοι της Αχαΐας, καθώς ο μεν βιολογικός καθαρισμός της Πάτρας δεν δέχεται ακόμη λύματα (αφού δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις), ο δε βιολογικός καθαρισμός του Αιγίου λόγω υπερφόρτωσης, δεν θα μπορεί σε λίγους μήνες να επεξεργαστεί τόσο μεγάλο φορτίο.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αιγίου, το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού της πόλης του, βάσει των μελετών, δεν μπορεί να επεξεργάζεται πάνω από 6.000 βυτία το χρόνο. Η αύξηση των λυμάτων την παραθεριστική περίοδο αλλά και η «υποχρέωση» του Αιγίου να δέχεται εκτός της Αιγιάλειας και τα λύματα της Πάτρας και του Ρίου εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεπεραστεί κατά πολύ το όριο των 6000 βυτίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τρίμηνο του 2010 υπερδιπλασιάστηκαν τα βυτία που δέχτηκε ο βιολογικός του Αιγίου σε σχέση με την περσινή χρόνια.

Η ΔΕΥΑ Πάτρας έχει εκπονήσει μελέτη αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης, αλλά οι αργοί ρυθμοί της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρίας, καθυστερούν την ολοκλήρωση έκδοσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Επειδή είναι ορατό το ενδεχόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες ο βιολογικός Αιγίου να μην μπορεί να δεχθεί λύματα άλλων Δήμων πέραν αυτών της Αιγιάλειας,

Ερωτάται η κ. υπουργός:

Γιατί καθυστερεί η έγκριση των απαιτούμενων αδειών για να μπορεί ο βιολογικός καθαρισμός της Πάτρας να επεξεργάζεται βοθρολύματα;

Προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, όπως ζητάει ο Δήμος, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του;

Πως σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο αδυναμίας του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου να επεξεργάζεται τα λύματα των Δήμων Πάτρας και Ρίου τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Θ έ μα :«Επεξεργασία λυμάτων Στο Νομό Αχαΐας». Σχεπ Η με αρ. πρωτ. 8770/14-4-2010 Ερώτηση.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8770/14-4- 2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, που στοχεύει μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και στην προστασία της δημόσιας υγείας, υπάρχει σε ισχύ Πρόσκληση, η οποία αφορά έργα κατασκευής εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β' και Γ' Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271. Συνημμένος στην Πρόσκληση υπάρχει Πίνακας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων με τους οικισμούς Γ Προτεραιότητας, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για χρηματοδότηση στο πλαίσια της συγκεκριμένης Πρόσκλησης. Σύμφωνο με την τελευταία επικαιροποίηση του Πίνακα, οι οικισμοί της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν πρόταση ανέρχονται σε 27, εκ των οποίων οι 11 ανήκουν στο Νομό Αχαΐας.

Σε ότι αφορά στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πατρών, για την οποία έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 105836/15.2.2000 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων του Δήμου Πατρών, που βρίσκεται στην περιοχή "Κόκκινος Μύλος" του Νομού Αχαΐας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 143814/14.10.05), ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης (ΔΗΥΑ Πατρών) υπέβαλε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.)ΛΊΙΕΚΑ, φάκελο μελέτης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο, Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αυτού, πρόκειται για τροποποίηση στο σχεδιασμό των έργων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πάτρας και των όμορων σε αυτόν Δήμων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα με την κατασκευή μονάδας βοθρολυμάτων να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των βοθρολυμάτων της περιοχής. Η Ε.Υ.ΠΕ. κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης προώθησε τη διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ, 11014/703/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/ 20.3.2003). Το σχέδιο της σχετικής Κ.Υ.Α. έχει ολοκληρωθεί από την Ε.Υ.ΠΕ. και θα προωθηθεί άμεσα για συνυπογραφή

Τέλος σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα πρέπει να μεριμνούν για την σωστή λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ευθύνης τους, ώστε τελικά οι εκροές των επεξεργασμένων λυμάτων να διατίθενται στον αποδέκτη εντός των ορίων που θέτει η οδηγία 91/271/ΕΟΚ, για τα αστικά λύματα.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επί του συγκεκριμένου θέματος σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 2323/6-4-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το συνημμένο της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ. 8770/14-4-10 Ερώτηση»

Σχετ: Το υττ' αριθμ. 1389/β/75/15-4-10 έγγραφο σας
Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με την επεξεργασία των βοθρολυμάτων της Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

■ Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των Πατρών αποτελείαρμοδιότητα της ΕΥΠΕ του ΥΓΊΕΚΑ. Η ΔΕΥΑ Πατρών, όπως μας ενημέρωσε, έχει στείλει στην ενλόγω υπηρεσία την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και όλες τις τροποποιήσεις καιαναμένει την έγκριση της.

• Όσον αφορά στην χρηματοδότηση της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου, η ΔΕΥΑ Αιγίου έχει ζητήσει την προένταξη του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων των Δήμων Αιγιαλείας στο ΒΙΟΚΑ Αιγίου», προϋπολογισμού 350.000 € στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Η χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα «ΟΗΣΕΑΣ» θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος.

■ Προκείμενου να αντιμετωπίσουμε το ενεχόμενο αδυναμίας του βιολογικού καθαρισμού του Αιγίου,να επεξεργάζεται τα λύματα των Δήμων Πάτρας και Ρίου, τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες, ηΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει αποστείλει το υπ’ αριθμ. 1131/15-3-10 έγγραφο προς τοΥπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο αιτείτε επείγουσα χρηματοδότηση για κατασκευή δεξαμενήςβοθρολυμάτων εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300 000 € για την Μονάδα Επεξεργασίας ΑστικώνΛυμάτων του Δήμου Αιγίου.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος