Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Τα αμιαντούχα υλικά του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ συνεχίζουν να απειλούν την υγεία των πολιτών

ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Η παρατεινόμενη παραμονή των αμιαντούχων υλικών του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο, εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, αφού τα θραύσματα αμιάντου που έχουν περικυκλώσει την έκταση, κάθε φορά που φυσάει μεταφέρουν τις καρκινογόνες ίνες σε όλες τις γύρω περιοχές. Την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες του χώρου (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτος) δεν έχουν καν υποβάλει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη μελέτη εξυγίανσης όπως έχουν υποχρέωση.

Τα παραπάνω τονίζει σε ερώτησή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης καλώντας την κ. Υπουργό να προχωρήσει σε καθαρισμό του χώρου με ευθύνη της πολιτείας, με αντίστοιχη χρέωση των ιδιοκτητών, σε περίπτωση νέας κωλυσιεργίας εκ μέρους τους.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με ερώτησή μου (αριθμ.635) στις 22-6-09 προς τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, είχα καταγγείλει την αδιαφορία των ιδιοκτητών του οικοπέδου της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τη ν πολυπόθητη «Μελέτη Εξυγίανσης» από τον Αμίαντο με στόχο την απομάκρυνση του επικίνδυνου υλικού από την περιοχή. Στην απάντηση που έλαβα (αριθμ 5865Β) αναφερόταν επί λέξη ότι «με έγγραφό της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι στις 16-6-09 υποβλήθηκε στην οικεία Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας η ειδική μελέτη εξυγίανσης –αποκατάστασης του χώρου του παραπάνω εργοστασίου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης».

Παρότι πέρασαν 10 μήνες από τότε τα αμιαντούχα υλικά που υπολογίζονται πάνω από 1000 τόνοι, όχι μόνο βρίσκονται παραπεταμένα εντελώς ανεξέλεγκτα, αλλά δεν έχει υποβληθεί καν η μελέτη εξυγίανσης. Το τελευταίο προκύπτει από νεώτερο έγγραφο (αριθμ. Πρωτ. 7996/24-7-09) της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τους ιδιοκτήτες του χώρου (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτος) σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος που υποβλήθηκε δεν αποτελεί τη μελέτη που είχε ζητηθεί διότι δεν πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β).

Γίνεται πλέον φανερό ότι δεν υπάρχει διάθεση από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που είναι μεγαλομέτοχος του οικοπέδου να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα υλικά, με αποτέλεσμα να παρατείνεται μία κατάσταση που εγκυμονεί πλέον άμεσο κίνδυνο για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, αφού ως γνωστό τα θραύσματα αμιάντου που έχουν περικυκλώσει την έκταση, κάθε φορά που φυσάει μεταφέρουν τις καρκινογόνες ίνες σε όλες τις γύρω περιοχές.

Επειδή η συμπεριφορά των ιδιοκτητών του χώρου, υπονομεύει την έτσι κι αλλιώς υποβαθμισμένη αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου,
Επειδή η επιβολή προστίμων και η ανταλλαγή εγγράφων, δεν φαίνεται να αποδίδει κάποιο αποτέλεσμα,

Επειδή ο κίνδυνος που διατρέχουν οι κάτοικοι είναι πλέον κάθε άλλο παρά ορατός και οι ίδιοι νοιώθουν την αδιαφορία της πολιτείας,

Ερωτάται η κ. υπουργός

Τι προτίθεστε να κάνετε για να υποχρεώσετε τους σημερινούς ιδιοκτήτες του χώρου να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή και υλοποίηση της Ειδικής μελέτης εξυγίανσης του χώρου και να προστατεύσουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών;

Προτίθεστε, σε περίπτωση νέας κωλυσιεργίας, να προχωρήσετε σε καθαρισμό του χώρου με ευθύνη της πολιτείας, με αντίστοιχη χρέωση των ιδιοκτητών, όπως έγινε σε ανάλογες περιπτώσεις στη Β. Ελλάδα; (Βιομηχανία φυτοφαρμάκων «ΔΙΑΝΑ»)

Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 8559/12-4-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 8559/12-4-2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)/ ΥΠΕΚΑ έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στις 23-9-2009 στον χώρο του εργοστασίου ΑΜΙΑΝΤΙΤ Α.Ε. στον Δρέπανο Αχαΐας και έχει διαβιβαστεί προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πάτρας, Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» και την εταιρία «Διαχειριστική Ακινήτων Ανώνυμη Κτηματική Εταιρία - Κτηματική Α.Κ.Ε.»

Σημειώνεται ότι:

Σε κάθε περίπτωση, για την αποκατάσταση του χώρου του πρώην εργοστασίου ΑΜΙΑΝΤΙΤ, θα πρέπει άμεσα ο νέος ιδιοκτήτης αυτού, καταρχήν, να υποβάλει την απαιτούμενη μελέτη, σύμφωνα με Άρθρο 4, Κεφάλαιο 7 της Κ, Υ. Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/6), από την οποία θα προκύψουν και θα καθοριστούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι σχετικές εργασίες. Κατόπιν τούτων, ο ιδιοκτήτης του χώρου ως φορέας εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης θα πρέπει άμεσα να προβεί στις οριζόμενες εργασίες.
Σύμφωνο με το Άρθρο 12, Παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης των εργασιών εξυγίανσης-αποκατάστασης και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες. Εφ' όσον ο ιδιοκτήτης του χώρου δεν αναλαμβάνει τις ως άνω υποχρεώσεις, η δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πρέπει να ενεργήσει λόγω αρμοδιότητας και σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρο 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.Για την πλήρη ενημέρωση σας επί του θέματος σας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2066/27-4-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το συνημμένα του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχετ: Το υπ’ αριθμ. 1334/β/66/13-4-10 έγγραφό σας

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση του βουλευτή Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με το πρώην εργοστάσιο της Αμιαντίτ στο Δρέπανο Αχαΐας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο μοναδικός κάτοχος του ακινήτου κ. Αντζουλάτος, με ενημερωτικό σημείωμα, τα οποίο έστειλε στην υπηρεσία μας, αναφέρει ότι κατόπιν μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του γηπέδου δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς ινών αμιάντου στο περιβάλλον και ότι προχωρά στη «μελέτη καθαρισμού του χώρου»

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα μετρήσεων ρύπανσης του αέρα από ίνες αμιάντου, που διενέργησε το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στις 28-2-10 στο χώρο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ για λογαριασμό του κατόχου του ακινήτου.
Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. 1977/28449/30-3-10 επισυναπτόμενο έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ/ΠΔΕ με το οποίο ο κάτοχος καλείτε να υποβάλει άμεσα την Ειδική Μελέτη Εξυγίανσης -Αποκατάστασης του χώρου.
Τέλος για ενημέρωση σας, σας υποβάλλουμε συνημμένα τα υπ’ αριθμ. 16279/15-12-09, 986/23-3-10, 985/23-310 και 984/23-3-10 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. που αφορούν στην Έκθεση Έλεγχου, Πράξη βεβαίωσης παράβασης, Διαβίβαση Πράξης βεβαίωσης παράβασης στον Εισαγγελέα και Εισήγηση επιβολής προστίμου τα οποία στάλθηκαν στην υπηρεσία μας.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος