Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Ακαταλληλότητα του κτιρίου της Πολεοδομίας Πατρών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ακαταλληλότητας του κτιρίου που στεγάζει την πολεοδομία Πατρών φέρνει με ερώτησή του προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τη μεταστέγαση της πολεοδομίας και ερωτά τον υπουργό τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το θέμα της ακαταλληλότητας του κτιρίου στα Συχαινά Πατρών, που στεγάζει την Πολεοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Αχαΐας θέτουν με επιστολή τους, τόσο ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας, όσο και η ΄Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ), ζητώντας τη μεταστέγασή τους.
Όπως αναφέρεται, οι λόγοι που επιβάλουν την μεταστέγαση της Πολεοδομίας είναι οι παρακάτω: α) Η χρήση γης στην περιοχή είναι «αμιγής κατοικία» και έτσι ελέγχουσα τη νομιμότητα των κτιρίων υπηρεσία να στεγάζεται σε περιοχή που δεν επιτρέπονται κτίρια δημόσιας διοίκησης, β) Το αρχείο της Πολεοδομίας παραμένει στο παλιό κτίριο, πράγμα που δεν εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους, γ) το νέο κτίριο δεν είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ, δ) Δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου στον πρώτο όροφο, ε) Οι χώροι των γραφείων είναι πολύ μικροί, παρότι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο όγκο κοινού, χωρίς ηχομόνωση με αποτέλεσμα να επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς και γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο και χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές για τη στέγαση δημοσίας υπηρεσίας;
2) Προτίθεστε να διερευνήσετε τη δυνατότητα μεταστέγασης της Πολεοδομίας Πατρών, σε κτίριο που να πληροί τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις;
3) Τι προτίθεστε να πράξετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης