Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Απαράδεκτη καθυστέρηση του υπουργείου Περιβάλλοντος να εγκρίνει την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του Παναχαϊκού.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Από τον Απρίλιο του 2006 οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν παραλάβει από το Δήμο Πατρέων την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Παναχαϊκό και ακόμη τη …μελετάνε. Αποτέλεσμα να μην μπορούν οι τοπικοί φορείς (Δήμος και Νομαρχία) να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις διαχείρισης και προστασίας αλλά και έγκρισης αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας .

Για το θέμα αυτό ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης κατέθεσε ερώτηση προς την υπουργό κ. Μπιρμπίλη, ζητώντας να πληροφορηθεί πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εάν είναι στις προθέσεις της να συγκροτηθεί φορέας διαχείρισης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Ο Δήμος Πατρέων έχει καταθέσει ήδη από τον Απρίλιο του 2006, την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Παναχαϊκού όρους (ΑΠ 12661/Υ16 – 27/04/2006) η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων και αφορά την περιοχή Natura 2000 (GR 320007 ).

Από παρόμοια ερώτησή μας προς το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ προέκυψε ότι έχει ξεκινήσει ο έλεγχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης, αλλά παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή των παρατηρήσεων του υπουργείου, τις οποίες στη συνέχεια ο Δήμος Πατρέων οφείλει να ενσωματώσει και να επικαιροποιήσει στην Περιβαλλοντική Μελέτη, ώστε να υπάρξει έγκριση και περαιτέρω έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων.
Επειδή ο Δήμος αδυνατεί να προχωρήσει σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαχείρισης και προστασίας του Παναχαϊκού όρους,

Επειδή εκκρεμούν διαδικασίες έγκρισης για τη λειτουργία αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας,

Ερωτάται η κ. υπουργός,


Γιατί παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση;

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επικαιροποιήσεις με σκοπό την οριστική παραλαβή της από το Υπουργείο ούτως ώστε να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ

Εάν και πότε είναι στις προθέσεις σας, να συγκροτηθεί ο φορέας διαχείρισης.

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα : «ΕΠΜ Παναχαϊκού Όρους»

Σχετ: Η με αρ.πρωτ 2205/8-12-09 Ερώτηση

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2205/8-12-2009 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε σχετικά με την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του όρους Παναχαϊκού, ότι στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος της τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής τ;ου έτους 2009 έχει προταθεί μελέτη με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και προώθηση 13 Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)» μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υπόψη μελέτη.

Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το α.π. οικ. 168962/29-9-09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αναμένεται η έγκριση του.

Μετά την έγκριση του η ανωτέρω Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία υλοποίησης της υπόψη μελέτης.

Όσον αφορά στη συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης σας γνωρίζουμε ότι, η όποια μορφή διοικητικού οργάνου επιλεγεί για τη διαχείριση της περιοχής του Παναχαϊκού όρους, θα προκύψει από τα αναφερόμενα στην ΕΠΜ και θ'α καθοριστεί από τις διατάξεις του Π.Δ.. που θα τη συνοδεύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΙΝΑ ΜΠΧΡΜΠΙΛΗ