Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Κλείνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, προωθείται η παύση της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με πρόσχημα την εξασφάλιση δημόσιων πόρων. Το συγκεκριμένο Κέντρο είναι ο σημαντικότερος φορέας κοινωνικής έρευνας στην χώρα με πλήθος έγκυρων εκδόσεων, μελετών και επιστημονικών ερευνών.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΚΕ αποτελείται από τρία ενεργά ερευνητικά ινστιτούτα στους τομείς της αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής κοινωνιολογίας. Η δε έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή συμπερασμάτων, αφορούν μεταξύ άλλων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, δημογραφικών φαινομένων, κοινωνικών δομών και πρακτικών, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικού κράτους και ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών.
Γίνεται, κατά συνέπεια, ευκόλως αντιληπτή η σπουδαιότητα της αποστολής του κέντρου καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της χρηματοδότησής του.

Με δεδομένο ότι οι τομείς έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σε μιαν εποχή κοινωνικά και οικονομικά πολύπλοκα ρευστή σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο αποκτούν νευραλγική σημασία,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Επιβεβαιώνει τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, σύμφωνα με τα οποία επίκειται το κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών;


- Εγγυάται την απρόσκοπτη συνέχιση του ερευνητικού έργου του κέντρου, καθώς και την επαρκή χρηματοδότησή του για την υλοποίηση των προγραμμάτων του;

30.4.2009

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης