Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ


Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης πώλησης μετοχών και της Συμφωνίας μετοχών μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της Deutsche Telekom AG».

( ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 18 – 06 – 2008 )

Κύριε Πρόεδρε, λίγα λεπτά πριν την ονομαστική ψηφοφορία απευθυνόμαστε στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και τους υποβάλλουμε το αίτημα έστω και τώρα «να μην επικυρώσετε», «να μην δώσετε την ψήφο σας», για την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Τελειώνοντας η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο ερωτήματα παραμένουν στην Αίθουσα αυτή, δύο ερωτήματα αναπάντητα και πολύ σοβαρά.

Πρώτον, γιατί ο κ. Αλογοσκούφης και η Κυβέρνηση έφερε μια κοινή συμφωνία ιδιωτικού δικαίου προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής; Και δεύτερον, γιατί εξακολουθεί να εμμένει σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη συμφωνία; Ο κ. Αλογοσκούφης και η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έφερε τη συγκεκριμένη συμφωνία προκειμένου να τύχει τη βάσανο της Βουλής, να τύχει της επεξεργασίας των Βουλευτών, ούτως ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος και μεγαλύτερο βάρος.Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο λίγο χρόνο που έχω και για όσους γνωρίζουν νομικά, η ψήφος η σημερινή η δική σας είναι μια ψήφος εν λευκώ προς την Κυβέρνηση για διαμόρφωση οποιασδήποτε συμφωνίας από εδώ και πέρα με την Deutsche Telekom. Διαβάζω το άρθρο 21 και καλό θα είναι να αποτυπωθεί στη μνήμη σας πριν ψηφίσετε: «Καμιά τροποποίηση ή διαφοροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως». Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε τροποποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα περνάει από τη βάσανο και τον έλεγχο της Βουλής. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα πλέον και εν λευκώ του εκάστοτε Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και της Κυβέρνησης. Εάν δώσετε τέτοια εξουσιοδότηση θα είστε υπόλογοι για οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα.

Δεύτερον, ο κ. Αλογοσκούφης είπε ότι διαφυλάσσονται όλα τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και επικαλείται το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για όσους επίσης γνωρίζουν νομικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άρθρο 8 παράγραφος 2 περιπτώσεις β’ και γ’, στη μεν περίπτωση που ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος είναι διαφορετικά πρόσωπα, εκεί ρυθμίζεται σαφέστατα το τι προβλέπεται στην περίπτωση αρνησικυρίας. Στην περίπτωση γ’, όμως, λέει «σε περίπτωση που η θέση του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 4, το ελληνικό δημόσιο και η Deutsche Telekom θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια». Ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί και τους δύο κατά τη διακριτική τους ευχέρεια!Υπάρχει η δικαιολογία εκ μέρους του κυρίου Αλογοσκούφη και της Κυβέρνησης ότι αυτό προβλέπεται στο νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών. Ναι, αλλά όμως, η προηγούμενη περίπτωση η οποία είναι κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν υπάρχει διαφοροποίηση ούτως ώστε να διαφυλαχθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για το δημόσιο; Τίποτα απ’ αυτό δεν συμβαίνει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι χρησιμοποιείται η Βουλή ως φύλλο συκής, προκειμένου η Κυβέρνηση να είναι κατοχυρωμένη απέναντι σε οτιδήποτε προκύψει από εδώ και πέρα, όσον αφορά την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στη Βουλή, απαιτήθηκε από τη Deutsche Telekom να περάσει από τη διαδικασία της Βουλής, προκειμένου να έχει και η ίδια κατοχυρωμένα όλα της τα δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σκεφτείτε το σοβαρά γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Να είστε βέβαιοι ότι είναι κοντά ο καιρός που θα μετανιώσετε γι’ αυτό που κάνετε.