Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Ύδρευση Δήμων Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου
ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Το θέμα της υδροδότησης των Δήμων της Δυτικής Αχαΐας από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου φέρνει με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ εάν προτίθεται να τροποποιήσει τη σχετική ΚΥΑ ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας που εξαιρέθηκαν από την επέκταση του δικτύου, ικανοποιώντας επίμονο αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η υδροδότηση της Πάτρας και των υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα αλλά και επίμονο αίτημα των εκπροσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.
Σε σύσκεψη που προκάλεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ στις 21.4.2008 απεδείχθη ότι δεν υπάρχει κανένα τεχνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα για την επέκταση του δικτύου και την κάλυψη των υπολοίπων περιοχών της Δυτικής Αχαΐας. Η υδροδότηση των ανωτέρω περιοχών από το φράγμα του Πείρου θα έλυνε ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα σε μια περίοδο που η επάρκεια νερού στη Δυτική Αχαΐα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.
Αντί όμως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει στην υιοθέτηση των προτάσεων της Ν.Α. Αχαΐας, δύο μέρες μετά τη σύσκεψη, εξέδωσε την ΚΥΑ 103496/23.4.08 με την οποία αγνοούνται πλήρως όλες οι τεκμηριωμένες απόψεις και θέσεις της Ν.Α. Αχαΐας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ με αυταρχικό και απαράδεκτο τρόπο προχώρησε σε κλείσιμο του θέματος με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από την επέκταση των δικτύων οι περιοχές Δήμων Λαρισσού, Ωλενίας, Τριταίας και Μεσσάτιδος.
Επειδή είναι αναγκαία η υδροδότηση των ανωτέρω περιοχών από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την ΚΥΑ 103496/23.4.2008 ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας που εξαιρέθηκαν από την επέκταση των δικτύων, όπως ζητούν επίμονα με ομόφωνες αποφάσεις τους το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας και τα Διοικητικά Συμβούλια των αντίστοιχων Δήμων;
2) Προτίθεται να προβεί στην εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την κατασκευή ολοκληρωμένων έργων επέκτασης του δικτύου στις προαναφερόμενες περιοχές και όχι την εκτέλεση έργων απλής διέλευσης των αγωγών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης