Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Παρέμβαση Τσούκαλη στη συζήτηση για το χωροταξικό
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέμβαση του κυρίου Υπουργού πριν από λίγα λεπτά, με αναγκάζει να τροποποιήσω εν μέρει την εισήγησή μου, προκειμένου να δώσω κάποιες απαραίτητες απαντήσεις. Μ’ έναν ανεξήγητο εκνευρισμό πραγματικά, μ’ έναν αβάσιμο εκνευρισμό, απηύθυνε αιτιάσεις προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής ότι θίγεται αυτό το θεσμικό οραματικό εργαλείο, το πολυπόθητο θεσμικό εργαλείο το οποίο το απαιτούσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι οι φορείς –περιφερειακοί, κεντρικοί- όλοι οι επιστημονικοί σύλλογοι, το ΤΕΕ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Όλοι, μα, όλοι οι φορείς της Ελλάδας ζητούσαν αυτό το σχέδιο.

Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, όμως, να σας πω ότι σ’ αυτές τις αιτιάσεις σας, προκειμένου να τις τεκμηριώσετε, πέσατε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Κατηγορήσατε, για παράδειγμα, το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ότι ήταν απών από τη συγκεκριμένη διαβούλευση εντός, αλλά και εκτός της Βουλής. Όμως, λίγο μετά, στην τοποθέτησή σας είπατε ότι πράγματι η κα Φιλίνη, πράγματι οι Βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής κατέθεσαν πολλές προτάσεις, τις οποίες εσείς βέβαια τις εντάξατε και τις προσαρμόσατε στο συγκεκριμένο κείμενο το οποίο φέρατε προς έγκριση στη Βουλή. Ήταν σοβαρότατη αντίφαση, αν βεβαίως συμπληρώσουμε ότι ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς ήταν το μόνο Κόμμα που εδώ μέσα, στην Αίθουσα της Βουλής, κάλεσε επιστήμονες και φορείς, διαλέχθηκε μαζί τους, αντάλλαξαν απόψεις, παρουσιάστηκε το σχέδιο, εμπλουτίστηκαν οι προτάσεις και οι ιδέες του και όλες αυτές κατατέθηκαν προς εσάς για αξιολόγηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Μου επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Είπα κάτι πολύ θετικότερο για το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Είπα ότι στο γραπτό κείμενο που κατέθεσε σαν πρόταση –και πράγματι ήταν σοβαρή πρόταση- είπα ότι οι αρχές και οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνει, είναι αυτές που περιλαμβάνει και το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό ακριβώς είπα, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Επομένως, είπα κάτι πολύ θετικότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω, αν θέλετε να διακόπτετε, να ζητάτε το λόγο. Σας συγχωρώ μόνο επειδή δεν ακούτε καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, απλώς είπα ότι αυτό το οποίο έμεινε είναι ότι στην αρχή αναφέρατε ότι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εκτός των άλλων, ήταν απών από τις διαβουλεύσεις εντός Κοινοβουλίου. Αυτό έχει μείνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Είπα «χρονικά», μεταξύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η συζήτηση μ’ αυτόν τον ιδιότυπο διάλογο εκτός Κανονισμού. Σας παρακαλώ πολύ. Όταν τελειώσει ο κ. Τσούκαλης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να κάνετε μία σύντομη παρέμβαση. Όμως, το να πατάτε το κουμπί και να γίνεται ένας διάλογος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεύτερον, κύριε Υπουργέ,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τσούκαλη. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον Κανονισμό εδώ. Και είμαι υποχρεωμένος να τον εφαρμόσω για όλους, και για τους Υπουργούς και για τους Βουλευτές! Και για όλους τους Υπουργούς!

Συνεχίστε, κύριε Τσούκαλη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η δεύτερη αιτίαση και, μάλιστα, εκεί που εκδηλώσατε τον εκνευρισμό σας, κύριε Υπουργέ, ήταν όταν δεν θεωρήσατε βάσιμη την αιτίαση της Αντιπολίτευσης και του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι το συγκεκριμένο θεσμικό κείμενο δεν έχει όραμα. Είπατε ότι έχει όραμα και ότι το όραμα περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του συγκεκριμένου κειμένου, το οποίο μάλιστα ως όραμα διαχέεται σε όλες τις δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται σ’ όλα τα υπόλοιπα άρθρα του Εθνικού Χωροταξικού. Ας δούμε, λοιπόν, αυτή τη συγκεκριμένη οραματική σας προσέγγιση.

Δεύτερος βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η ενίσχυση της ισόρροπης πολυκεντρικής ανάπτυξης της χώρας ιδίως με τον περιορισμό των ανισοτήτων κλπ. Κύριε Υπουργέ, έχω την υποχρέωση να σας πω και να υπερασπιστώ τα δίκαια αιτήματα όλου του περίφημου δυτικού άξονα της χώρας, ο οποίος δυτικός άξονας τα τελευταία δέκα χρόνια αποκλίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τον ανατολικό άξονα. Δεν συγκλίνει ούτε κοινωνικά ούτε οικονομικά. Και είχαμε την απαίτηση όλοι οι επιστημονικοί φορείς –και δεν τοποθετούμε τοπικιστικά αυτή τη στιγμή- μέσα από αυτό το σχέδιο να περιγράφεται συγκεκριμένη ιεραρχική καταγραφή όσον αφορά το με ποιον τρόπο τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια θα συγκλίνουν αυτοί οι δύο άξονες.
Δυστυχώς, όμως, η αναφορά του δυτικού άξονα μέσα στο κείμενό σας έχει καταχωρηθεί τυχαία με μία ανάλυση και με μία περιγραφή η οποία υπολείπεται καταφανώς όλων των άλλων αξόνων, χωρίς καμία ιεράρχηση, χωρία κανένα χρονοδιάγραμμα και κυρίως χωρίς εκείνα τα αναπτυξιακά στοιχεία, τα οποία με βεβαιότητα θα προσδιορίσουν και θα προσδώσουν βασιμότητα στο αίτημα όλων των φορέων της Δυτικής Αχαΐας ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να συγκλίνουν αυτοί οι δύο άξονες. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όσον αφορά το δυτικό άξονα, το συγκεκριμένο σχέδιο υπολείπεται καταφανώς ακόμα και των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Αυτό θα πρέπει να το υπενθυμίσω. Υπάρχουν εγκεκριμένα περιφερειακά σχέδια της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, όπου έπαιρναν ειδική έμφαση μεγάλα έργα και αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούσαν στην ολοκλήρωση του δυτικού διευρωπαϊκού άξονα, στην προώθηση του δυτικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού άξονα, στην εισαγωγή φυσικού αερίου και στο δυτικό άξονα της χώρας. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε, κύριε Υπουργέ, ότι χωρίς την ύπαρξη αυτών των τριών βασικών αξόνων υπάρχει ποτέ περίπτωση ο δυτικός άξονας να συγκλίνει με τον ανατολικό; Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι σε καμία περίπτωση. Έτσι, λοιπόν, το στοιχείο β΄ του άρθρου 2 έχει πολύ μεγάλα ελλείμματα.

Τρίτος στόχος. Περιορισμός της υπέρμετρης αστικοποίησης μέσα από τη βελτίωση ελκυστικότητας της υπαίθρου κλπ. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο ότι πρώτη επιδίωξή σας είναι να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός της Αθήνας και στη συνέχεια, να αρχίσει να μειώνεται. Αυτή είναι μία λογική πρόβλεψη. Όμως, μπορείτε να εξηγήσετε στην Αίθουσα πώς συνάδει αυτός ο στόχος με την εξαγγελία σας για την επέκταση της Αττικής Οδού εν είδει πλοκαμίου σε ολόκληρη την Αττική; Είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος –αυτός ο πραγματικά σωστός, αποδεκτός και ποθητός από όλους στόχος- κατασκευάζοντας νέα δίκτυα τεράστιων αυτοκινητοδρόμων στην Αττική, όταν είναι βέβαιο ότι οι αυτοκινητόδρομοι είναι πόλοι συγκέντρωσης και βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων;

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Και το τελευταίο στοιχείο του οράματος. Η παροχή συνεκτικού στοιχείου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Εδώ, βέβαια, συζητάμε πέρα από την διοικητική αποκέντρωση, μιλάμε βεβαίως και για τους φορείς του δημοκρατικού προγραμματισμού. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ήδη το ΕΣΠΑ «τρέχει». Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί έχουν καθοριστεί οι φορείς δημοκρατικού προγραμματισμού, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε και κατόπιν όλων αυτών, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς φαίνεται ότι το όραμα έχει ατέλειες. Και γι’ αυτό ακριβώς όλοι οι περιφερειακοί φορείς –και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά- τα περιφερειακά παραρτήματα του ΤΕΕ, τα ΤΕΔΚ, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις από όλη την Ελλάδα αντιδρούν έντονα σ’ αυτό το σχέδιο και βεβαίως, δεν αντιδρούν επειδή θέλουν να αντιπολιτευθούν την Κυβέρνηση, αλλά απλούστατα γιατί έχουν αγωνία για την ανάπτυξη των περιοχών τους. Ευχαριστώ πολύ. (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς)