Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Επέμβαση των Επιτρόπων του Δημοσίου στα προνόμια των golden boys των Τραπεζών

EΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
Τις παρεμβάσεις των Επιτρόπων του Δημοσίου στα προνόμια των golden boys των Τραπεζών ζητά να μάθει με επίκαιρη ερώτησή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς και βουλευτής Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης. Η επίκαιρη ερώτηση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 4.10.2012.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

  «Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο 3 του νόμου 3723/2008 (Νόμος Αλογοσκούφη) το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει ,μέσω των προνομιούχων μετοχών που έχει αποκτήσει, με εκπρόσωπο του (Επίτροπο) στο Διοικητικό Συμβούλιο των Τραπεζών. Εκτός από το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ο εκπρόσωπος του Δημοσίου έχει καθοριστικό ρόλο και στη διαμόρφωση της πολιτικής παροχών ( προνομίων) προς τα μέλη της Διοίκησης καθώς και τα διευθυντικά στελέχη των Τραπεζών.
Επίσης με τα εδάφια 4 και 5 της ίδιας παραγράφου καταργήθηκαν για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου η πάσης φύσεως αποδοχές των ίδιων πιο πάνω προσώπων και επιπλέον οι αποδοχές τους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Αν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου έχουν ελέγξει τις πολιτικές παροχών όπως ορίζει ο αναφερόμενος Νόμος για το 2009, 2010 και το 2011 και ποια είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους;

• Αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αναπροσαρμογές για το 2012, δεδομένης της πρόσφατης επιστολής του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας προς το Υπ. Οικονομικών για την περικοπή κατά 30% στον μισθό του»;