Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Τροπολογία της ΔΗΜ.ΑΡ για τους αρχαιολόγους

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΔ


Με πρωτοβουλία των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς Γρηγόρη Ψαριανού και Νίκου Τσούκαλη κατατέθηκε τροπολογία προκειμένου να αρθεί η αδικία και ο επαγγελματικός αποκλεισμός των αρχαιολόγων.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠΠΟΤ για την αντιμετώπιση της Βίας στα Γήπεδα, οι δύο βουλευτές, κατέθεσαν τροπολογία που συνυπογράφεται από βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητους βουλευτές για την οριστική διευθέτηση του θέματος των εργαζομένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και βεβαιώσεις από την πλευρά του ΥΠΠΟΤ στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο το υπουργείο καταθέτει στο άρθρο 42 τροπολογία που δεν καταργεί το 24μηνο, αλλά το μετατρέπει σε 60μηνο με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι έμπειροι και απόλυτα εξειδικευμένοι επιστήμονες του υπουργείου να αξιοποιηθούν για ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες.

Επισημαίνουμε ότι από τους περιορισμούς του Π.Δ 164 έχουν ήδη εξαιρεθεί δια νόμου πληθώρα εργαζομένων και ειδικοτήτων, όπως το επί συμβάσει προσωπικό των Πανεπιστημίων, το επιστημονικό προσωπικό το Ο.Δ.Δ.Η.Χ., το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Τ.Ε.Κ. κλπ.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», ΦΕΚ Α΄46, όπως τροποποιημένη ισχύει προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Οι προσλαμβανόμενοι στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων, βάσει του άρθρου 81 Ν.1958/1991 ή των άρθρων 20, 21 Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ειδική από τη φύση και το είδος εργασίας της κατηγορίας εργαζομένων, εξαιρούνται των περιορισμών των άρθρων 5 παρ.1, 4 και 6 παρ.1 του Π.Δ 164/2004».