Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής του Αμβρακικού κόλπου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΟ Αμβρακικός κόλπος αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους σε αλιεύματα κόλπους της χώρας μας και βασική οικονομική πηγή για την περιοχή.


Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα ερευνητών του Δικτύου Εργαστηρίου «Ωκεανός» του Πανεπιστημίου Πατρών, διαπιστώθηκε ότι σε θαλάσσιο βάθος κάτω από τα 30-35 μέτρα έχει δημιουργηθεί μία ανοξική ζώνη, στην οποία δεν υπάρχει ζωή, ενώ οι θαλάσσιοι οργανισμοί που διαβιούν στον πυθμένα της θάλασσας έχουν μειωθεί κατά πολύ.


Βασική αιτία για τη διαμορφωθείσα κακή υποθαλάσσια κατάσταση στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, εκτιμάται ότι είναι η δραματική μείωση του οξυγόνου, η οποία προκαλείται από την πληθώρα οργανικής ύλης που διοχετεύεται στον Αμβρακικό κόλπο και προέρχεται κυρίως από τα απόβλητα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων αλλά και τα οικιστικά απόβλητα της περιοχής.

Για την αναστροφή της παρούσας κατάστασης και την προστασία της περιοχής από την περαιτέρω ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθμισή της, προτείνεται, από την ίδια ερευνητική ομάδα, η άμεση δημιουργία μονάδων για την επεξεργασία των οικιακών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, αλλά και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης των λιπασμάτων τα οποία καταλήγουν στον Αμβρακικό κόλπο.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :
- Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον υποθαλάσσιο χώρο του Αμβρακικού κόλπου και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της υποθαλάσσιας περιοχής του Αμβρακικού ;

- Έχουν προγραμματισθεί - σχεδιασθεί έργα και δράσεις τα οποία θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική στήριξη και αναβάθμιση της περιοχής, ποια είναι αυτά και ποιό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ