Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Προς επίλυση το θέμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Επιλύεται το σοβαρό πρόβλημα που είχε ανακύψει με το χαρακτηρισμό των γαιών υψηλής παραγωγικότητας και απασχολούσε χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα, μετά από παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη.


Στη χθεσινή (23-8-2011) συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δριβελέγγας έκανε αποδεκτή τη νομοτεχνική βελτίωση της παρ. 6 του αρ.56 τον Ν.2637/78, που πρότεινε ο βουλευτής.
Η εν λόγω διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: «Οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, όπως αυτές τροποποιημένες και συμπληρωμένες υφίστανται, αρχίζουν να ισχύουν δέκα (10) μέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν.2637/98. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν.2637/1998 είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»


Βεβαίως, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υπερπολύτιμη γη υψηλής παραγωγικότητας, κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρις ότου δημοσιοποιηθούν οι χάρτες οριοθέτησης των ΓΓΥΠ, ο βουλευτής Αχαΐας πρότεινε την τροποποίηση και της παρ. 2 του αρ.56 του ν.2637/98 ως εξής. «΄Εως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες μετά από αυτοψία, που πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρόνου και πάντως όχι πέρα των τριών (3) μηνών, κατά την οποία εξετάζονται τα πραγματικά δεδομένα κάθε αγροτεμαχίου».


Το πελατειακό σύστημα όπως έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το ανήκουστο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης έχουν ήδη καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις ΓΓΥΠ και υπάρχει άμεσος κίνδυνος και επιπλέον συρρίκνωσής τους.


Κατόπιν αυτού όπως δήλωσε στην επιτροπή ο βουλευτής Νίκος Τσούκαλης, καθίσταται επιτακτική ανάγκη, η άμεση κατάρτιση των χαρτών και βεβαίως η έκδοσης της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)