Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Αντισταθμιστικά Ωφελήματα Ενόπλων Δυνάμεων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 
Η χώρα μας έχει αυξημένες δαπάνες ασφάλειας και άμυνας σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κόστος αυτό σημαντικότατο ποσοστό καταλαμβάνουν οι προμήθειες αμυντικών συστημάτων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και που πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από οίκους του εξωτερικού.

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι μεγάλου κόστους προμήθειες αμυντικών υλικών από οίκους του εξωτερικού συνοδεύονται από τα αντισταθμιστικά ωφελήματα (ΑΩ). Τα ΑΩ είναι μια διεθνής διαδικασία «πραγματικής» επένδυσης και γενικότερης υποστήριξης φορέων του «αγοραστή» από τους οίκους του εξωτερικού με μεταφορά τεχνογνωσίας και υποδομών και δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής τεχνολογίας που δυνητικά δημιουργούν προστιθέμενη (ανταποδοτική) αξία στους εν λόγω φορείς καλύπτοντας ταυτόχρονα άλλες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και παράγοντας ανταγωνιστικά προϊόντα στο συγκεκριμένο χώρο. Το ανταποδοτικό όφελος της επένδυσης του «προμηθευτή» σε φορείς του «αγοραστή» συνήθως προβλέπεται στο 20-30% της τελικής τιμής του υπό προμήθεια υλικού ενώ το πραγματικό που επενδύεται κυμαίνεται στο 5-8%.
Η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και το πραγματικό αναπτυξιακό-τεχνολογικό όφελος στηρίζεται στη θεσμική συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας και του Υπουργείου Άμυνας της κάθε χώρα, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων. Είναι γνωστό ότι στο Ισραήλ η επιτυχής θεσμική συνεργασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας είχε σαν αποτέλεσμα το κτίσιμο σημαντικής προστιθέμενης αξίας και τη παραγωγή καινοτομικών προϊόντων στο συγκεκριμένο χώρο, τα οποία ανταγωνίζονται αντίστοιχα προϊόντα που δημιουργούνται στις ΗΠΑ.


Στη χώρα μας όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει θεσμική ρύθμιση που να αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας, του Υπουργείου Άμυνας και της Γενικής Γραμματείας Ερευνάς και Τεχνολογίας με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση των αγορών αμυντικού εξοπλισμού, με μια συγκεκριμένη και υιοθετημένη από τη Βουλή στρατηγική και μεθοδολογία, που θα είχε σαν αποτέλεσμα το κτίσιμο της Ελληνικής προστιθέμενης αξίας προς όφελος της αμυντικής θωράκισης της χώρας.


Το γεγονός αυτό στερεί τη δυνατότητα απασχόλησης των ερευνητών μας σε θέσεις εργασίας υψηλού τεχνολογικού επιπέδου στη βιομηχανία και στις ερευνητικές μονάδες και εντείνει την μετανάστευση των νέων επιστημόνων που όπως γνωρίζουμε έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.


Μετά από 30 περίπου χρόνια λειτουργίας των αντισταθμιστικών ωφελημάτων εξακολουθούμε να πορευόμαστε χωρίς αντίστοιχη οριζόντια στρατηγική και θεσμούς σχεδιασμού και υλοποίησης, που έχουν όλες οι χώρες και που προφανώς έχουν θετικές συνέπειες στη συνολική ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε και επικροτούμε.


Πρόσφατα από δημοσιεύματα στο τύπο έγινε ευρέως γνωστό ότι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα συνδέονται με τις διαδρομές του παράνομου χρηματισμού αναδεικνύοντας ότι το ύψος της πραγματικής επένδυσης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων επιτρέπει την ενσωμάτωση του ποσοστού επί των αγορών που διατέθηκαν από συγκεκριμένους οίκους σε παράνομο χρηματισμό (μίζες).

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπήρξε από το Σεπτέμβριο του 2009 θεσμική συνεργασία για τη μελέτη του προβλήματος και την νομοπαρασκευαστική προσέγγιση της επίλυσης του? Εάν όχι, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να επέμβετε προκειμένου να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα προς όφελος των ελληνικών μονάδων υψηλής τεχνολογίας (από τη βιομηχανία, τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΑΤΕΙ της χώρας) και κυρίως της ελληνικής κοινωνίας που επιβαρύνεται με το τεράστιο το κόστος των προμηθειών;

2. Ποιο είναι το ύψος (πραγματικό-ανταποδοτικό) των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που οφείλονται προς τη χώρα σήμερα και από ποιους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους;

3. Ποιό είναι το αντίστοιχο ύψος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που «παρέλαβε» η παρούσα Κυβέρνηση από τη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009;

4. Ποιες ήταν οι εταιρείες ή φορείς Ελληνικών συμφερόντων (Κρατικοί και Ιδιωτικοί) που υλοποίησαν προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων τα τελευταία 30 χρόνια και ποιο το ύψος των «πραγματικών» επενδύσεων ανά πρόγραμμα;

5. Ποια είναι η επίσημη εκτίμηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο εάν τα προγράμματα αυτά είχαν επιτυχή ή αρνητική εξέλιξη, σύμφωνα με τους ανταποδοτικούς στόχους που είχαν τεθεί στις συμφωνίες υλοποίησης;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης ΨαριανόςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ