Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις

ΟΜΙΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας):Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Τσούκαλης.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δημοκρατική Αριστερά τοποθετήθηκε σαφέστατα στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια συζήτησης και επεξεργασίας του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. Η τοποθέτησή της ήταν θετική, με όλες τις ενστάσεις τις οποίες καταθέσαμε σε αυτήν την Επιτροπή και τις οποίες θα επαναλάβουμε και σήμερα κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου. Βεβαίως, η τοποθέτησή μας έγινε και θα γίνει, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου και επειδή γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη παράμετρο την οποία φιλοδοξεί να διαχειριστεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου να αντιμετωπίσει ή έστω να προσεγγίσει τα τεράστια προβλήματα, τις στρεβλώσεις και τη νοσηρότητα που επικρατεί γενικά στην αγορά και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα; Μπορεί να πατάξει τα καρτέλ και να εξορθολογίσει την τεράστια ψαλίδα τιμών που υπάρχει από το χωράφι στο ράφι; Μπορεί να αποτρέψει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, τα εικονικά τιμολόγια και τις επιστροφές ΦΠΑ; Θα ήθελα να πω πως ελάχιστα μπορεί.


Συγχρόνως, είναι δυνατόν να έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική τιμών και γενικώς διαχείριση αγροτικών προϊόντων χωρίς σύγχρονους, ρωμαλέους και αποτελεσματικούς συνεταιρισμούς, χωρίς αντίστοιχες ομάδες παραγωγών και χωρίς πλήρη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών; Προφανώς όχι. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται να διευθετήσει ένα θέμα περιορισμένο, αλλά ζωτικό για τους παραγωγούς. Τουλάχιστον, έτσι φιλοδοξεί, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο.


Εστιάζει αποσπασματικά και συγκεκριμένα στην εγγύηση φερεγγυότητας των εμπόρων και στην εξασφάλιση των συναλλαγών των παραγωγών με τους εμπόρους, δηλαδή στο ζήτημα της εξασφάλισης μεταξύ εμπόρων και παραγωγών. Ως προς αυτό συμφωνούμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει, λοιπόν, να έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έρχεται να διαπραγματευτεί αυτό το νομοσχέδιο, προκειμένου να τοποθετηθούμε επί της αρχής και να επιφέρουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις.


Όσοι από εμάς έχουμε αντιμετωπίσει βιωματικά τις συνθήκες αυτές, δηλαδή τις συναλλαγές μεταξύ αγροτών και μεσαζόντων, μπορούμε να κατανοήσουμε την απόγνωση του αγρότη ή του παραγωγού, ο οποίος, αφού έχει πέσει στα νύχια του κερδοσκόπου μεσάζοντα, ψάχνει να τον βρει ανά την Ελλάδα. Ασκεί τα ένδικα μέσα, απευθύνεται σε δικηγόρους, δεν έχει χρήματα να πληρώσει αυτή τη διαδικασία και, βεβαίως, σε καμία περίπτωση, ακόμη και αν αποκτήσει ένα δικόγραφο, έναν τίτλο εκτελεστό, δεν μπορεί να βρει τον παραγωγό και μένει με τις επιταγές στα χέρια ακάλυπτες. Όποιος δεν έχει βιώσει αυτήν την απόγνωση δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μπορεί να ωφελήσει αυτό το νομοσχέδιο, ακόμη και αν δεν αποτελεί ιδανική λύση. Σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεις. Θα αναφερθούμε, βεβαίως, λεπτομερώς στην αυριανή συζήτηση επί των άρθρων.


Κατ’ αρχήν, θεωρούμε θετική τη βελτίωση του άρθρου 4 σχετικά με το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Όμως, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα χρηματικά ποσά που αποκαλύπτει. Έπρεπε να υπάρχει, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, η δικλείδα του όγκου των συναλλαγών, δηλαδή να συνδέεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής με τον όγκο των συναλλαγών. Εδώ, βεβαίως, τίθεται σοβαρά το θέμα των συμβολαίων μεταξύ εμπόρων και παραγωγών και, βεβαίως, η δημοσιοποίηση των συμβολαίων αυτών, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης γνώση. Δηλαδή ένας έμπορος που έχει δώσει μια εγγυητική επιστολή 50 χιλιάδων δραχμών να μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, παραδείγματος χάριν, να πραγματοποιήσει συναλλαγές 500 χιλιάδων ευρώ, 200 χιλιάδων ευρώ, δηλαδή ενός ποσού πολύ μεγαλύτερου από τις 50 χιλιάδες. Αν ο συγκεκριμένος έμπορος πτωχεύσει, τότε, βεβαίως, το ποσό της εγγυητικής επιστολής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τον όγκο των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει.


Όσον αφορά το πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο, αναφερθήκαμε στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά, ότι μπορεί να βελτιωθεί, δηλαδή να αυξήσουμε τη φερεγγυότητα των εμπόρων. Δεν προβλέπονται ως εγκλήματα-κωλύματα για την εγγραφή στο Μητρώο κάποια που συνέχονται απολύτως με τη λειτουργία των εμπόρων. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει αναφορά στα αδικήματα και σε πιθανή φυλάκιση από το ν. 3234/1955. Δεν περιλαμβάνονται ούτε η απάτη ούτε η εκβίαση ούτε η πλαστογραφία, δηλαδή όλα αυτά που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, αδικήματα που αφορούν τη νομοθεσία περί ΕΦΕΤ και στην ασφάλεια των τροφίμων, αδικήματα που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό.


Αυτά δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρίσιμα, σοβαρά αδικήματα, ούτως ώστε να αποτρέπουν κάποιον, δηλαδή να είναι κωλύματα στην άσκηση αυτού του επαγγέλματος; Αναφορικά με μια πρόταση που κάναμε στην Επιτροπή για τη δημιουργία εγγυητικού κεφαλαίου, θα πω το εξής: Επειδή θεωρούμε το επάγγελμα του αγρότη ως ιδιαίτερο επάγγελμα, θα πρέπει να καλύπτεται ακόμη και η μη πληρωμή των ποσών που έχει συμφωνήσει με τους εμπόρους με ένα εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο, βεβαίως, μπορεί να προέλθει από ένα μικρό ποσό παρακράτησης. Η αναφορά γίνεται στα τιμολόγια των συναλλαγών.


Τελειώνω με το εξής, κυρία Υφυπουργέ: Τονίσατε στην Επιτροπή και εσείς και ο κύριος Υπουργός ότι η γεωργία πάσχει από γήρανση. Εδώ θέλω να κλείσω με αναφορά σε μια ερώτηση που σας καταθέσαμε πρόσφατα -απάντησε, βεβαίως, ο κ. Σκανδαλίδης- και έχει σχέση με μία τάση η οποία διαμορφώνεται στην ελληνική κοινωνία και λόγω της κρίσης, η οποία είναι μεν ελπιδοφόρα, αλλά, δυστυχώς, δεν τη διαχειρίζεστε σωστά ως ελληνικό δημόσιο, ως Κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρχει και μία προοπτική εξόδου από την κρίση. Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 8%, εξήντα χιλιάδες άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας, λόγω της τεράστιας ανεργίας οδηγούνται σε αναζήτηση νέων ευκαιριών στην πρωτογενή παραγωγή και κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες. Ήδη αυτός ο αριθμός νέων αγροτών έχει αποκεντρωθεί.


(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)


Υπάρχει, λοιπόν, ένα σοβαρό πρόβλημα και το ερώτημα το οποίο θέσαμε ήταν το εξής: Τι θεσμικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνετε, ούτως ώστε η κοινωνική και παραγωγική αυτή αναδιάρθρωση να συμβάλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και στην εισοδηματική βιωσιμότητα όσων νέων εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα; Η απάντηση την οποία δώσατε, αν και πολυσέλιδη, βεβαίως επαναλαμβάνει κοινότυπα τις γνωστές θεωρίες και αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τις διαχρονικές σε σχέση με τη φροντίδα για τους νέους, πλην όμως καμία μέριμνα δεν υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση.


Ζητώ και στην τοποθέτησή σας να υπάρχει μια πιο σαφής αντίληψη-άποψη εκ μέρους του Υπουργείου σας, ούτως ώστε αυτή η ελπιδοφόρα τάση πραγματικά να είναι στοιχείο αναγεννητικό για την ελληνική περιφέρεια, αλλά και για τον αγροτικό πληθυσμό.


Ευχαριστώ πολύ.