Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Βιωσιμότητα προνοιακού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ερώτηση προς τους κ. κ. Υπουργούς: Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" κατέθεσαν οι βουλευτές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει μως εξής:


Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχεται σε 120.000 ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρίες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και προσφέρει ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, συναισθηματική υποστήριξη και διενέργεια εξωτερικών εργασιών.
Στο πρόγραμμα απασχολούνται συνολικά 4.500 εργαζόμενοι. Το εν λόγω κοινωνικό πρόγραμμα πρόνοιας έχει ενταχθεί εδώ και δεκαετίες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς ποτέ, όμως, να εξασφαλιστεί η διαρκής και σταθερή χρηματοδότησή του από εθνικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, από το 2000 η χρηματοδότησή του εντάχθηκε στο Β' ΚΠΣ, και στη συνέχεια, με συνεχείς επαναδιαπραγματεύσεις και παρατάσεις των χρηματοδοτήσεων χρηματοδοτήθηκε μέσω του Γ΄ ΚΠΣ και τελευταία μέσω του ΕΣΠΑ (180 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2008-2010).


Η χρηματοδότηση αυτή έληξε το 2010 και το πρόγραμμα βρέθηκε στον αέρα. Στα τέλη του Δεκεμβρίου, η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε μετά από δίμηνη επιτυχή διαβούλευση με την Ε.Ε τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος για το 2011 και των 4.500 θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις 1050 δομές του προγράμματος. Συμπλήρωνε μάλιστα ότι «κατά το 2011 η δράση θα υλοποιηθεί µέσω εξατοµικευµένου συστήµατος «κουπονιών»(vouchers) προς τους ωφελούμενους.


Για τον σκοπό αυτόν έχουν εξασφαλιστεί πόροι αξίας 75 εκατ. ευρώ». Όμως τα εκκρεμή ζητήματα του προγράμματος και των δομών όχι μόνο δεν έχουν λυθεί (κατοχύρωση θέσεων, εξασφάλιση κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που παραμένουν απλήρωτοι κλπ), αλλά μετά την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης έχουν περιπλακεί.


Πλέον για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα ή να συνεχίσει να δέχεται τις υπηρεσίες του, θα πρέπει να έχει άνεργο ή δυνάμει άνεργο στο σπίτι του, με αποτέλεσμα το 2/3 των ηλικιωμένων και ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων να κινδυνεύουν να τεθούν εκτός «Σπιτιού». Για τη βιωσιμότητα κάθε δομής χρειάζονται περίπου 35 άνεργοι, ένας αριθμός, ο οποίος κρίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο υψηλός.


Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


1. Έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος για το 2011 καθώς και των 4.500 θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις 1050 δομές του προγράμματος;


2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση των Δομών;

3. Υπάρχουν ακόμη απλήρωτοι εργαζόμενοι και αν ναι, πότε θα τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα;


4. Με ποιο τρόπο οι ηλικιωμένοι που δεν έχουν άνεργο συγγενή αλλά έχουν πραγματική ανάγκη το πρόγραμμα, θα συνεχίσουν να δέχονται τις υπηρεσίες του;


5. Είναι στις προθέσεις τους η δημιουργία μόνιμων Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Ο.Τ.Α. και ένταξη των ήδη εργαζομένων σε αυτές;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης


Θανάσης Λεβέντης


Νίκος Τσούκαλης


Γρηγόρης Ψαριανός