Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Διάβρωση, προσχώσεις και ρύπανση, απειλούν τη Λ/Θ Κοτυχίου

Ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σοβαρά προβλήματα λόγω της διάβρωση των ακτών, των προσχώσεων και της ρύπανσης αντιμετωπίζει η Λ/Θ Κοτυχίου η οποία αποτελεί τμήμα του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς σύμφωνα με την ΚΥΑ 12365 (ΦΕΚ159/29-4-209) ενταγμένο στο νομικό καθεστώς προστασίας της διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ και του Δικτύου NATURA 2000.
Η καταστροφή της βόρειας λουρονησίδας, που διαχωρίζει τη λιμνοθάλασσα απ’ τη θάλασσα, απειλή με ολοκληρωτική καταστροφή το φυσικό ιχθυοτροφείο της περιοχής αλλά και με γενικότερη διατάραξη της αλατότητας και άλλων βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του βιοτόπου. Για την επίλυση του προβλήματος δεν υπήρξε ουσιαστική παρέμβαση μέχρι σήμερα παρά την (προεκλογική) δέσμευση της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας να συνάψει προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση «Μελέτης Διάβρωσης και Προτάσεων Σταθεροποίησης της Αμμολωρίδας της Λιμνοθάλασσας του Κοτυχίου», με συμβαλλόμενους τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και τον Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς.


Η εισροή γλυκών νερών με σημαντικό ρυπαντικό φορτίο αλλά και φερτά υλικά, από τους χειμάρρους που εκβάλουν στο Κοτύχι, έχουν μειώσει δραματικά την επιφάνεια όσο και το βάθος της λιμνοθάλασσας και έχουν προκαλέσει την ταχύτατη εξάπλωση των καλαμιώνων και του ψαθιού, που ευνοούνται ιδιαίτερα από την ολοένα και αυξανόμενη υπερίσχυση του γλυκού νερού, έναντι του αλμυρού.


Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εισροής των γλυκών νερών, η (πρώην) Νομαρχία Ηλείας (απόφαση 636/18-12-06) προγραμμάτισε έργα προστασίας για το νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, προϋπολογισμού 1.200.000 €. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΝΑ 0143) και βασική του αρχή ήταν η προστασία της λιμνοθάλασσας από φερτά υλικά και από την εισροή όγκων γλυκού νερού. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και παραμένει ημιτελές.


Κατόπιν των ανωτέρω


Ερωτάται η κ. υπουργός:


1. Τι προτίθεστε να πράξετε για την άμεση και αποτελεσματική αποκατάσταση της λουρονησίδας που διαχωρίζει τη Λ/Θ απ’ τη θάλασσα;


2. Για ποιους λόγους δεν ολοκληρώθηκε το έργο προστασίας του Κοτυχίου λόγω εισροής γλυκών νερών από την (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας;


3. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου και εάν ναι ποιο είναι αυτό;

 
Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης