Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Υστερει σοβαρά ο Δυτικός άξονας


Παρέμβαση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη στην ολομέλεια της βουλής για τον αναπτυξιακό νόμο.

Στη χθεσινή παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης του αναπτυξιακού νόμου ο κ. Τσούκαλης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θετική κρίνεται η περιφερειοποίηση για πρώτη φορά του προγράμματος. Όμως, η οριζόντια εφαρμογή του επιπέδου ανάπτυξης του ΑΕΠ Περιφερειών είναι καταφανώς άδικη και θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις. Πάρτε για παράδειγμα όλο το δυτικό άξονα της χώρας, ο οποίος παρουσιάζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα όσον αφορά τις υποδομές και τις δομές και βεβαίως, το ότι η Αχαΐα εντάσσεται ως μοναδικός νομός στη Β΄ Ζώνη, ενώ οι άλλες περιοχές - νομοί της Περιφέρειας εντάσσονται στην Γ΄ Ζώνη. Όμως, όλη η Δυτική Ελλάδα, όλος ο δυτικός άξονας σε σχέση με τον ανατολικό άξονα υστερεί στα εξής: Δεν έχει σιδηρόδρομο, δεν έχει φυσικό αέριο, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει διαμετακομιστικό κέντρο, δεν έχει αεροδρόμιο και έχει πρόβλημα διαχείρισης υδατικών πόρων. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά προβλήματα. Πώς αντιμετωπίζονται στο νομοσχέδιο; Δυστυχώς, με οριζόντιο τρόπο, κάτι το οποίο εκτιμάμε ότι θα αποβεί μοιραίο για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρο το δυτικό άξονα. Πώς, λοιπόν, θα ανταποκριθεί στα κριτήρια που θέτετε εσείς όσον αφορά τη σύγκριση; Επίσης, υπάρχουν αδικημένοι νομοί που εντάσσονται στη Β΄ Ζώνη αντί ενδεχομένως της Γ΄. Είναι περιοχές - νομοί που η διαμόρφωση του περιφερειακού εισοδήματος επηρεάζεται καθοριστικά από την πολύ ισχυρή παρουσία της ΔΕΗ. Παραδείγματος χάρη, Αρκαδία και Κοζάνη.»
 

«Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά λέμε ότι αυτοί οι λίγοι πόροι πρέπει εναλλακτικά να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με κύρια κριτήρια πρώτον, την καινοτομία, δεύτερον, τον κλαδικό προσανατολισμό και τρίτον, την περιφερειακή διάθεση και συγκέντρωση και μέσω της μόχλευσης να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατόν προσέλκυση ξένων κυρίως κεφαλαίων, αλλά και συγχρόνως οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική υπεραξία.

Προτείναμε, επίσης, ότι το επενδυτικό πλαίσιο πρέπει να είναι επιθετικό και όχι αμυντικό, με την έννοια ότι θα έπρεπε αυτό να δίνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δημόσιο, με την έννοια του γενικότερου προτύπου που προτείνει το ίδιο το κράτος, τον καθορισμό των αναπτυξιακών αξόνων προτεραιότητας, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και όλων των άλλων στοιχείων και συνακόλουθα την κατεύθυνση όλων των διαθέσιμων πόρων προς τις συγκεκριμένες επιλογές. Σας αναφέραμε την περίπτωση των πόλων καινοτομίας, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι σε τέλμα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι και να επικεντρωθούν σε αυτούς τους πόλους. Μόνο έτσι θα υπάρξει μεγάλη προστιθέμενη αξία οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Κοντολογίς απαιτείται ανασύνθεση του παραγωγικού προτύπου, όχι απλά επανεκκίνηση.

Ειδικότερα ζητάμε να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και να υπάρξει ποσοτικοποίηση όσον αφορά την χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αντί των ομολόγων του δημοσίου που πραγματικά θα «κουρευτούν» κατά την πορεία της τιτλοποίησής τους, προτείναμε ως πόρους χρηματοδότησης του προγράμματος όλα τα προσδοκώμενα έξοδα από τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι πόροι αυτοί να τιτλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή του δημοσίου σε όλες τις επενδυτικές του διαδικασίες, ακόμα και στα ΣΔΙΤ, αλλά όμως με καθαρά αναπτυξιακό προσανατολισμό και όχι προς την κατασκευή διαφόρων έργων.

Ζητήσαμε επιπλέον τη σύσταση του ΕΤΕΑΝ ως τράπεζας ειδικού σκοπού για τη διαχείριση όλων αυτών των αναπτυξιακών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ στα πλαίσια του δημόσιου τραπεζικού πυλώνα, κάτι το οποίο το ζητούμε επίμονα. Υπάρχει μία πρόταση, τέλος να ενταχθούν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως φορείς που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις οι εταιρείες των ΟΤΑ. Ξέρετε ότι υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες των ΟΤΑ πολύ πετυχημένες και που περιμένουν με αγωνία την ένταξή τους στο νέο αναπτυξιακό νόμο.»