Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Ομαλή λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΕΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ομαλής λειτουργίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή τους οι βουλευτές, ζητούν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΑΣ, της μοναδικής επιχείρησης αμυντικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα μας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος της καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους της ΕΑΣ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 25 Μαΐου, ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με το σωματείο των εργαζομένων του Ομίλου Εταιρειών Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Α.Β.Ε.Ε.), προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΑΣ, της μοναδικής επιχείρησης αμυντικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα μας. Οι τοποθετήσεις όμως του κ. Μπεγλίτη για το μέλλον της ΕΑΣ δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επιπλέον προδιαγράφουν σειρά επώδυνων μέτρων για τους εργαζόμενους καθώς και την πώληση, ίσως και το κλείσιμο των ΕΑΣ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπεγλίτης χωρίς να δεσμευτεί χρονικά, διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι θα επιλυθούν τα θέματα πληρωμών των μισθών τους και θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για την δανειοδότηση της εταιρίας από τράπεζες. Αναφέρθηκε επίσης και στην απόφασή του να ανανεώσει τις συμβάσεις 246 εργαζομένων στα ΕΑΣ για ένα τρίμηνο ώστε να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες σε ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Πέραν της διαβεβαίωσης ότι θα καταβληθεί το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ έναντι παραδόσεων της εταιρείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός δεν ανέλαβε καμία άλλη δέσμευση. Το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ αρκεί για έναν μήνα κανονικής λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των λειτουργικών δαπανών.
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της εταιρείας και ότι εκκρεμεί επί επτάμηνο ο διορισμός διοίκησης, η άρνηση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλιστεί η ρευστότητα της εταιρίας και μετά τον Αύγουστο 2010 δικαιολογεί την ανησυχία ότι το κράτος εγκαταλείπει την ΕΑΣ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος της καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους της ΕΑΣ;
- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την εξασφάλιση δανείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα της ΕΑΣ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και πότε προβλέπεται να εξασφαλίζεται η δανειοδότηση;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της επιλογή διεύθυνσης και πότε θα ολοκληρωθεί;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Νίκος Τσούκαλη
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 10811 / 31-5 2010 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευ­τές κ.κ. Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Τσούκαλης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη λειτουργία της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μου, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:


Η εταιρία ΕΑΣ ΑΒΕΕ προκειμένου να καλύψει το ταμειακό της έλλειμμα, υπέβαλε αίτη­μα προς το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να της παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη δανειοδότηση της εταιρίας με το ποσό των 180 εκ. ευρώ. Το αίτημα έγινε α­ποδεκτό και η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεδρίαση που πραγματο­ποιήθηκε στις 26.3.2010, ενέκρινε ομόφωνα τη δανειοδότηση της εταιρίας με το ποσό των 180 εκ. ευρώ και την παροχή της αντίστοιχης εγγύησης.

Δεδομένων των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει έως σήμερα ο τραπεζικός το­μέας, οι διαγωνισμοί που έγιναν εκ μέρους της εταιρίας για σύναψη δανείου απέβησαν άκαρ­ποι, καθώς ουδεμία τράπεζα έστειλε προσφορά.
Με τις συνεχείς επαφές όμως με τις Τράπεζες και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), πιστεύουμε ότι σύντομα θα καταστεί δυνατή η σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρίας και κατά συνέπεια να καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους οι νόμιμες αποδοχές.

Παράλληλα, όπως επισήμανα και την 21/06/2010 ενώπιον την ΒτΕ σε απάντηση σχετι­κής επίκαιρης ερώτησης, δίνουμε καθημερινά μάχη μπορέσουν να εξοφληθούν υποχρεώσεις των Γενικών Επιτελείων προς τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Ήδη με εντολή μου, τον περασμένο Φεβρουάριο προχώρησε η χρονοβόρα διαδικασία τεσσάρων χρόνων, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή πυρομαχικών γιο τα ελικόπτερα «ΑΠΑΤΣΙ» από τα ΕΑΣ ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, γίνονται καθημερινά προσπάθειες για να πληρωθούν υποχρέωσης του ΓΕΣ ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, του Υπουρ­γείου Προστασίας του Πολίτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, της ΕΛ.ΑΣ. ύψους 1.8 εκατομ­μυρίων ευρώ -το οποίο αναμένεται να εξοφληθεί εντός της επόμενης εβδομάδος- και Μέχρι τις 15 Ιουλίου μετά από παρέμβαση μου η γερμανική εταιρία «Reinhmental» θα εκπληρώσει χρέος 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, ο ορισμός της νέας διοίκησης της εταιρίας θα ολοκληρωθεί σύντομα, στο πλαίσιο της κυβερνητικής διαδικασίας ανοικτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ