Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Ζητούν να επιστρέψουν τα χρήματα των ενισχύσεων οι πυρόπληκτοι βιοκαλλιεργητές

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΙΤΣΑΣ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ


Τα χρήματα που είχαν δοθεί ως κρατικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές για την μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και τη συνέχιση της καλλιέργειας, ζητά να επιστραφούν, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το παραπάνω θέμα φέρνουν με ερώτησή τους προς τις υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Λίτσα Αμμανατίδου.

Οι δύο βουλευτές στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι κανείς δεν ενημέρωσε τους εν λόγω παραγωγούς ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα και ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να αποσύρουν την εν λόγω οδηγία και να επαναξιολογήσουν την όλη διαδικασία, ώστε να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με αρ. πρωτ. 150396/02.12.2009, που αφορά «τον έλεγχο των ενισχύσεων των ενταγμένων δικαιούχων στο μέτρο 2.1.4 “Γεωργοπεριβαντολλογικές Ενισχύσεις” με το αρχείο πληρωμών Π.Σ.Ε.Α από τις πυρκαγιές του έτους 2007» καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. να προβούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των ΠΣΕΑ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε δικαιούχους Γεωργοπεριβαλλοντολογικών Ενισχύσεων (Βιολογικά, Νιτρορύπανση κλπ) έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Μέσα από το πρόγραμμα των ΠΣΕΑ χορηγήθηκαν ενισχύσεις στήριξης, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, στους πυρόπληκτους παραγωγούς του 2007. Ωστόσο, ουδείς ενημέρωσε τους εν λόγω παραγωγούς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους στα ΠΣΕΑ ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα. Πόσο μάλλον που η εν λόγω οδηγία επιφυλάσσει ισοπεδωτική αντιμετώπιση σε όλους τους πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα από το είδος και το ποσοστό της ζημιάς ή το ύψος του ποσού που έλαβαν, άλλωστε οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές ουδέποτε απέκρυψαν στοιχεία και αποδέχονται κάθε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα και με την δήλωση την οποία έχουν υπογράψει κατά την σύναψη της σχετικής σύμβασης με τις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Να επισημανθεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους καλλιεργητές χορηγούνται με γενικό στόχο την μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και την συνέχιση της καλλιέργειας. Η ενίσχυση από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στοχεύει αφενός στην κάλυψη του αυξημένου κόστους που εμφανίζει η βιολογική παραγωγή-τεχνική και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, έναντι της συμβατικής. Δηλαδή δεν χρηματοδοτείται από δύο διαφορετικές πηγές η ίδια δραστηριότητα.

Σημειώνεται δε ότι οι υποψήφιοι προς τιμωρία συνεχίζουν την καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας επωμιζόμενοι πάντα το αυξημένο κόστος. Σημειωτέον ότι οι βιοκαλλιεργητές εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι για το έτος εφαρμογής 2008.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Θα αποσυρθεί η εν λόγω οδηγία και θα επαναξιολογηθεί η όλη διαδικασία, ώστε να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Τσούκαλης Νίκος
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, Α. Δαβάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 141102/640/1-12-2005 ΚΥΑ, δόθηκε η δυνατότητα στους ενταγμένους στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας καλλιεργητές, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, να υποβάλλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έως τις 19- 7-2008.
Με βάση τις αιτήσεις αυτές, θα πραγματοποιούνταν αυτοψίες, από τριμελείς επιτροπές, με απόφαση του Νομάρχη, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας, παρουσία του παραγωγού.
Στις περιπτώσεις όπου τα πορίσματα αυτοψίας κατέγραφαν τη φυσική καταστροφή, δίνονταν οι εξής δυνατότητες:

• Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του συνόλου τηςενταγμένης έκτασης των μόνιμων φυτειών: Λήξη της σύμβασηςχωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις, καθώς η επιδότησημπορεί να δοθεί μόνο σε φυτείες που βρίσκονται σεπαραγωγική ηλικία.

• Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής μέρους της ενταγμένηςέκτασης των μόνιμων φυτειών: Τροποποίηση της ισχύουσαςσύμβασης, περιοριζόμενη στο παραγωγικό μέρος αυτής για τουπόλοιπο της πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν οι σχετικέςκυρώσεις για το εν λόγω έτος.

• Σε περίπτωση μερικής ή ολοσχερούς καταστροφής αροτραίωνκαλλιεργειών: Συνέχεια της αρχικής σύμβασης για το υπόλοιποτης πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις γιατο εν λόγω έτος.

• Σε περιπτώσεις όπου οι καταστροφές υπερέβαιναν το 50% τηςενταγμένης έκτασης, δινόταν η δυνατότητα, εφόσον τοεπιθυμούσαν, οι παραγωγοί να διακόψουν τη σύμβαση τους,χωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις και χωρίς ναεπιστρέψουν ενισχύσεις που είχαν πάρει τα προηγούμεναχρόνια.

Κατά τον Κοινοτικό έλεγχο του Νοεμβρίου 2009, ζητήθηκε από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πραγματοποιηθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα αρχεία ΕΛΓΑ/ΠΣΕΑ, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη καλλιεργητών, που δεν τήρησαν την ανωτέρω διαδικασία, αλλά αιτήθηκαν και ενισχύθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας για το έτος 2008, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι είναι πυρόπληκτοι και έχουν καταστεί δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων.

Διευκρινίζεται ότι, η καταβολή Κρατικών και Κοινοτικών ενισχύσεων για το ίδιο αντικείμενο δεν επιτρέπεται.

Σε συνέχεια, απεστάλησαν έγγραφα προς τις Δ.Α.Α. όλης της χώρας,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους διασταυρωτικούς αυτούς
ελέγχους και να ενημερώσουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η Δ.Α.Λ, ζήτησε διευκρινήσεις για τους διασταυρωτικούς ελέγχους
Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένες Νομαρχίες και δικαιούχοι πειθάρχησαν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες της ΚΥΑ, παρά το ότι ακόμη και μέχρι σήμερα, δόθηκε άτυπη παράταση για την εξέταση των αιτήσεων για δικαιούχους που είχαν υποστεί ζημιά από πυρκαγιά.

Επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση τις Εθνικές και Κοινοτικές Διατάξεις του προγράμματος, οι παραγωγοί που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή προσπαθούν με πρόθεση να παραπλανήσουν την υπηρεσία:
• Αποβάλλονται από το Πρόγραμμα και τα ποσά αναζητούνταιως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
• Αποκλείονται από το σύνολο των δράσεων του Μέτρου.

Για το λόγο αυτό και για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που οι παραγωγοί ίσως δεν είχαν πλήρως κατανοήσει τη διαδικασία, εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που καλεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να ολοκληρώσουν τους απαιτούμενους ελέγχους και στη συνέχεια να υποβληθούν αιτήσεις πληρωμής. Εξυπακούεται ότι, όπου έχουν καταβληθεί για το 2008 ενισχύσεις και ταυτόχρονα για το ίδιο αγροτεμάχιο αποζημιώσεις από τα ΠΣΕΑ ή τον ΕΛΓΑ, θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ