Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την αποτέφρωση νεκρών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Την 1η Μαρτίου 2006 ψηφίστηκε ο Ν. 3448/2006, ο οποίος επιτρέπει την αποτέφρωση των νεκρών στη χώρα μας. Τέσσερα χρόνια όμως αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης νεκρών, των όρων και τον έλεγχο λειτουργίας τους καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων για την αποτέφρωση, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 35 του εν λόγω νόμου).

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου στην υπ. αριθμόν 566/3-11-2009 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την καύση νεκρών, αν και έχει ήδη εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (υπ. αριθμ. 31/13.3.2009) από το Μάρτιο του 2009, η τελική εφαρμογή του ανωτέρω νόμου εξαρτάται πλέον από Υπουργική Απόφαση.

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι έχει συσταθεί από το Φεβρουάριο του 2009 ομάδα διοίκησης έργου με πρωτοβουλία του Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των υπό ρύθμιση ζητημάτων με τελικό στόχο την έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης και ότι τελικά η μεγάλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την επί της ουσίας αντιδημοκρατική κατάργηση του Ν. 3448/2006,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


-Για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο πολύ η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας; Προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νόμου 3448/2006;

Αθήνα, 23.02.2010
Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουβέλης Φώτης

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός ΓρηγόρηςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμ. 6487/23-2-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. κ. Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο χρόνος έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κινηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες ίδρυσης Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών από τους ενδιαφερόμενους Δήμους, είναι συνυφασμένος με την ολοκληρωμένη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, ως επί το πλείστον τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά των κτιριολογικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης νεκρών, του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, του καθορισμού υγειονομικών κανόνων, της ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των κέντρων αποτέφρωσης κ.λ.π.)

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της ανωτέρω υπουργικής απόφασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύντομα πρόκειται να εκδοθεί.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ