Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Πλήρωση των κενών εκπαιδευτικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση .


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αναφέρεται ότι από το Υπ. Παιδείας είχε προγραμματισθεί , οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την τρέχουσα περίοδο καθώς και για την σχολική χρονιά 2011/12 , να γίνουν σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
Επίσης οι προσλήψεις των προσωρινών αναπλ
ηρωτών και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά (2010/11) και την επόμενη (2011/12) θα γίνουν από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Με τους προγραμματισμούς αυτούς του Υπουργείου Παιδείας , υπήρχε η εκτίμηση ότι θα διοριστούν μόνιμα για τη νέα σχολική χρονιά περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης .

Επειδή τα αρχικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον προγραμματισμό αυτό έχουν αλλάξει και με δεδομένο το μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων των εκπαιδευτικών που παρατηρήθηκε (αναφέρεται ότι υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης περισσότεροι από 11.000 εκπαιδευτικοί την τρέχουσα σχολική περίοδο) , είναι φανερό ότι δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα από την έλλειψη του εκπαιδευτικού δυναμικού για την λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση , αφού εκτιμάται ότι οι κενές εκπαιδευτικές θέσεις θα ξεπεράσουν τις 20.000.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

· Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει για να πληρωθούν άμεσα τα εκπαιδευτικά κενά που προέκυψαν από τις απρόβλεπτες συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διασφαλισθεί έγκαιρα η αποτελεσματική λειτουργία στην α/βθμια και β/βάθμια εκπαίδευση της χώρας ;
· Έχει τηρηθεί ο προγραμματισμός της πρόσληψης ( 60% από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και 40% από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ) και ποιος είναι ο αριθμός των προσληφθέντων κατά κατηγορία για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο ;
Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός