Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών–πυρόπληκτοι 2007


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ



Με τη συμπλήρωση τριών ετών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, εγείρονται ερωτήματα αφενός, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων τοθ Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και αφετέρου, γύρω από την ίδια τη συνέχιση της λειτουργίας του εξαιτίας της πολύμηνης αδρανοποίησης του την περίοδο που ακολούθησε τις εκλογές.


Το εν λόγω Ταμείο, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. Στις 8 Οκτωβρίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΕΑ υπέβαλε στη νέα κυβέρνηση την παραίτηση του και έκτοτε χρειάστηκαν οκτώ μήνες μέχρι να τοποθετηθεί νέος πρόεδρος στο Ταμείο. Η τεράστια αυτή καθυστέρηση συνέβαλε στην υποβάθμιση του ρόλου του ΕΤΑΕΑ και προκάλεσε την παύση των έργων υποστήριξης και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών.
Από το ΕΤΑΕΑ έχει μέχρι σήμερα διατεθεί όπως αναφέρει σχετικά το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μόλις το 35% περίπου από τα 211 εκατομμύρια ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές πολιτών και φορέων υπέρ των πυροπαθών. Σε συνδυασμό με την αδρανοποίηση του Ταμείου, αλλά και την έντονη φημολογία ότι το ΕΤΑΕΑ θα καταργηθεί στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων δημοσίων οργανισμών, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την τύχη των λοιπών πόρων του Ταμείου που ανέρχονται στα 135 εκατομμύρια περίπου.


Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


1. Εγγυάται ότι οι αδιάθετοι πόροι υπέρ των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο που βρίσκονται στο ΕΤΑΕΑ θα δοθούν για έργα υποστήριξης και αποκατάστασης τοιν καμένων περιοχών και με ποιο χρονοδιάγραμμα;


2. Ποιος ο προγραμματισμός του έργου του ΕΝΑΕΑ; Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης του Ταμείου τι θα συμβεί με τους πόρους, οι οποίοι προέρχονται από δωρεές που προσφέρθηκαν αποκλειστικά για τους πυρόπληκτους;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: «Ερώτηση με ΑΠ 2471/ 7-9-10» 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης των Βουλευτών κ. Φ Κουβέλη και κ Ν Τσούκαλη σχετικά με την συνέχιση λειτουργίας του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Μέχρι σήμερα, το νέο Δ Σ του Ε.Τ.Α.Ε.Α. έχει εγκρίνει νέες χρηματοδοτήσεις για δωρεάν κρατική αρωγή σε επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων καθώς και νέες χρηματοδοτήσεις έργων αποκατάστασης και υποδομής στις πυρόπληκτες περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.


Με το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του δημοσίου, προβλέπεται η κατ' εξαίρεση παράταση της λειτουργίας του Ε.Τ.Α Ε Α έως το τέλος του 2010 προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η χρηματοδότηση των εν εξελίξει έργων.

Όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου, που προέρχονται από δωρεές νομικών και φυσικών προσώπων, είναι εγγυημένοι και κατατεθειμένοι σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο διασφαλίζεται ότι μετά την κατάργηση του Ταμείου την 1. 01.2011, οι αδιάθετοι πόροι του θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των σκοπών που έχουν θέσει οι δωρητές των χρημάτων.

Ο Υπουργός

Γ. Παπακωνσταντίνου