Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Καθήκον να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος «ΜΕΡΙΜΝΑ» έχει, κατά την παραμονή της στην Πάτρα, η αρμόδια Υφυπουργός κ. Φώφη Γεννηματά.
Η επίσκεψη είναι αναγκαία προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι το διακύβευμα από την ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του.
Η κ. Γεννηματά και το Υπουργείο είναι σοβαρά εκτεθειμένοι τόσο απέναντι στα παιδιά, τους γονείς και τους εργαζόμενους του ιδρύματος, όσο και προς ολόκληρη την τοπική κοινωνία από τη μη διατύπωση εκ μέρους της αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων, για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του ιδρύματος, σύμφωνα και με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι φορείς του.