Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Εγκατάλειψη της βιολογικής γεωργίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την εγκατάλειψη μιας σειράς πρακτικών και μέτρων που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση σε μια γεωργία φιλική προς το περιβάλλον, μεταφέρουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, ρωτώντας την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, γιατί δεν έχει αναγγείλει καμία θετική ενέργεια ή δράση για το 2010, εάν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με πρόβλεψη σημαντικής ενίσχυσης για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και με ποιούς τρόπους προγραμματίζει να ενισχύσει τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Η αναφορά της κυβέρνησης στην πράσινη ανάπτυξη τουλάχιστον σε ότι αφορά το γεωργικό τομέα παραμένει πλέον μόνο ως προεκλογική εξαγγελία, ενώ στην πράξη η εφαρμοζόμενη πολιτική κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την τοποθέτηση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» «στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα δεν περισσεύουν πόροι ώστε να προχωρήσουμε σε προσκλήσεις στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο»

Η ανακοίνωση της κ. Υπουργού ήρθε δυστυχώς να επιβεβαιώσει τους φόβους των φορέων του αγροτικού χώρου, των βιοκαλλιεργητών, των οικολογικών οργανώσεων αλλά και των καταναλωτών για εγκατάλειψη μιας σειράς πρακτικών και μέτρων που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση σε μια γεωργία φιλική προς το περιβάλλον αλλά και στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης αγροτικών περιοχών με όρους βιωσιμότητας.
Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνουν δράσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταξύ άλλων: τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία, τη μείωση της νιτρορύπανσης, την προστασία απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, τη διατήρηση ντόπιων ποικιλιών, τη διατήρηση και αποκατάσταση φυτοφρακτών, τη διαχείριση παραλίμνιων εκτάσεων του δικτύου Natura 2000, τη διατήρηση και ανακατασκευή αναβαθμίδων καθώς και τη διατήρηση γεωργικών εκτάσεων για την προστασία ειδών άγριας πανίδας.

Επειδή:

· Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία του 2ου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Η εγκατάλειψη της υποστήριξης των παραδοσιακών ποικιλιών και των αυτόχθονων φυλών, αποφασίζεται το 2010, έτος αφιερωμένο στην βιοποικιλότητα, θέμα για το οποίο το υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει αναγγείλει καμία θετική ενέργεια ή δράση.

· Η ποιοτική γεωργία με αιχμή του δόρατος τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, σέβεται το περιβάλλον και μπορεί να ξαναφέρει τα ελληνικά προϊόντα τόσο στις διεθνείς όσο και στην ελληνική αγορά συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, αλλά και της υγείας των καταναλωτών.

Ερωτάται η κ. υπουργός

1. Γιατί δεν έχετε αναγγείλει καμία θετική ενέργεια ή δράση για το 2010; Προτίθεστε να προβείτε σε αναθεώρηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με πρόβλεψη σημαντικής ενίσχυσης για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα;

2. Με ποιούς τρόπους προγραμματίζετε να ενισχύσετε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης ΨαριανόςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης της βιολογικής – γεωργίας κτηνοτροφίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 12691/7-7-2010


Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, θ. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης, Γ. Ψαριανός, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η ένταξη επιχειρηματιών στο καθεστώς του Καν. (ΕΚ) 834/07 για τη βιολογική παραγωγή είναι εθελοντική. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όμως παρεμβαίνει στον τομέα της Βιολογικής Γεωργίας σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και καθορισμού πολιτικών ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή ο σχεδιασμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας περιλαμβάνει:

• την αύξηση της βιολογικής παραγωγής (πρωτογενούς,δευτερογενούς),
• την προώθηση των βιολογικών προϊόντων και την ενημέρωση των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα και τη βιολογική μέθοδο παραγωγής.
Οι οικονομικές ενισχύσεις αποτελούν ένα κίνητρο για την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ) βαρύνεται από ένα περιορισμένο χρηματοδοτικό σχήμα (υψηλές ανειλημμένες υποχρεώσεις), που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική προώθηση των στρατηγικών του στόχων.

Ειδικότερα σε ορισμένες δράσεις, όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά, οι υποχρεώσεις καλύπτουν το 80% και πλέον των διαθέσιμων πιστώσεων, γεγονός που δεν επιτρέπει την έκδοση νέων προκηρύξεων στα Μέτρα αυτά.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και προκειμένου να στηριχθούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα που αποτελούν βασικό στόχο της "πράσινης ανάπτυξης" αλλά και του στρατηγικού στόχου του ΠΑΑ για την προστασία του περιβάλλοντος (Άξονας 2), στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος συνεδρίασε (24.6.2010) και αποφάσισε μέσω της ανακατανομής των πόρων, να εξοικονομήσει πιστώσεις συνολικού ύψους περίπου 400 εκ. €, που θα κατευθυνθούν στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.

Η προώθηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ανάμεσα τους προϊόντων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Για το λόγο αυτό, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» περιλαμβάνονται τα παρακάτω καθεστώτα ενίσχυσης

«Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» (Μέτρο 132).
Το Μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση των γεωργικών προϊόντων με στόχο την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα και τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και στην επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά. Η στήριξη παρέχεται στους παραγωγούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα σταθερά κόστη (δαπάνες πιστοποίησης) που προκύπτουν από την ένταξη στα συστήματα ποιότητας της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής κτηνοτροφίας, της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή (Α0Κ02) και της ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (Α0Κ03).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου και σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου, το ποσό στήριξης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και το αμπέλι ανέρχεται μέχρι 1.700 € ετησίως ανά εκμετάλλευση, ενώ για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας μέχρι 1.500 € ετησίως ανά εκμετάλλευση. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (Α0Κ.0 2) ενισχύονται για όλες τις καλλιέργειες με ποσό ύψους 1.400 € ετησίως ανά εκμετάλλευση, ενώ οι γεωργοί που συμμετέχουν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της ποιότητας του χοιρείου κρέατος ΑΟΚΟ 3 ενισχύονται μέχρι 3.000 € ετησίως ανά εκμετάλλευση.

Το μέτρο είχε προκηρυχθεί και εντάχθηκαν 1.022 παραγωγοί με ύψος
ενίσχυσης 6,85 εκ. € και προβλέπεται να προκηρυχθεί ξανά εντός του έτους 2010. «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης» (Μέτρο 133).

Το Μέτρο απευθύνεται σε δικαιούχους του Μέτρου 132, που παράγουν ομοειδή προϊόντα και συστήνουν άτυπα ομάδες παραγωγών κατά προϊόν και επιθυμούν να τα προωθήσουν στην εσωτερική αγορά (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η στήριξη αφορά στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για τα συνολικά επιχειρησιακά σχέδια τριετούς διάρκειας, που θα υποβάλλουν αυτές οι ομάδες.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν ενημέρωση (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες), προώθηση (διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, ιστοσελίδα, ενημερωτικά cd, dvd), διοργάνωση/συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, προώθηση και διακίνηση στην εσωτερική αγορά (Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε.), οργάνωση επισκέψεων σε μονάδες παραγωγής.

Το μέτρο προβλέπεται να προκηρυχθεί εντός του έτους 2010.
Πέραν των ανωτέρω, η κτηνοτροφία στηρίζεται και μέσω των Μέτρων του Άξονα «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 καταβάλλεται Εξισωτική Αποζημίωση στους δικαιούχους των Μέτρων «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα» και «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών».

Τα μέτρα έχουν στόχο την αντιστάθμιση των απωλειών εισοδήματος και πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων και αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη συνέχιση της γεωργικής, κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές περιοχές.

«Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις» (Μέτρο 214) .
ΑΙ Βιολογική Γεωργία (Υπομέτρο Α δράση 1) .
Α2 Βιολογική κτηνοτροφία (Υπομέτρο Α δράση 2)


Το ύψος ενίσχυσης καλύπτει την απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος που υφίστανται οι αγρότες από τη συμμετοχή τους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα και η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη.

• Μέτρο 121 «εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και
• Μέτρο 123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», στα οποία υπάρχουν κριτήρια προτεραιότητας για τα βιολογικά προϊόντα.

Με την υπ' αριθμ. 262345/22-03-2010 ΚΥΑ καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής, που αποβλέπουν μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων όπως είναι και τα αντίστοιχα προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη διατήρηση των απειλούμενων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, επισημαίνεται ότι έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υπ' αριθμ. 239591/2-10-2009 ΚΥΑ και αναμένεται η έκδοση της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση, άμεση προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ είναι η επιτυχής εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας μέσω της στήριξης της "πράσινης γεωργίας" με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του εγχώριου γεωργικού τομέα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ