Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Κατάργηση των περιφερειακών ινστιτούτων επιμόρφωσης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της κατάργησης των περιφερειακών ινστιτούτων επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ) φέρνει με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, τονίζοντας πως με τον σχεδιασμό της η κυβέρνηση, αφαιρεί τον μοναδικό και καινοτόμο μοχλό ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και ακυρώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης του δημόσιου τομέα.

Ο κ. Τσούκαλης μεταξύ άλλων ερωτά τον υπουργό εσωτερικών μέσω ποιού θεσμού θα επιδιωχθεί η απαραίτητη διαρκής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων της περιφέρειας εν όψει μάλιστα της επικείμενης μεταρρύθμισης αλλά και της υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Από το 2005-2006 δημιουργήθηκαν στις έδρες των 11 Περιφερειών της χώρας Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα οποία λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στοχεύουν δε στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα όμως με το προσχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», καταργούνται όλα τα ΠΙΝΕΠ που δημιουργήθηκαν από το 2005-2006 ενώ το μοναδικό ΠΙΝΕΠ που διατηρείται είναι το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης που προϋπήρχε των υπολοίπων. Η κατάργηση των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ανάπτυξη πολιτικών για την ενδυνάμωση της αποκέντρωσης, η οποία θα έπρεπε να συνδυάζεται με την ενίσχυση της ποιότητας- αποδοτικότητας των παρερχομένων δημοσιών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια και αντιβαίνει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» για την ενδυνάμωση των Περιφερειών, αφαιρεί τον μοναδικό και καινοτόμο μοχλό ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και ακυρώνει τη δυνατότητα αναβάθμισης του δημόσιου τομέα.

Τα ΠΙΝΕΠ έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα το ΠΙΝΕΠ Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας υπερσύγχρονες υποδομές αλλά και εξοπλισμό, στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, συνέβαλε στην επιμόρφωση 11.532 υπαλλήλων, ενώ η κομβική του θέση μπορεί να εξυπηρετήσει τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο, ακόμη και την Ήπειρο, περιοχές που ανήκουν στις περιφέρειες σύγκλισης (G8), καθώς και μεγάλο μέρος της Στερεάς Ελλάδος που ανήκει στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου (G2).

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι η αναβάθμιση του δημοσίου τομέα αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει τα ΠΙΝΕΠ και ειδικότερα το ΠΙΝΕΠ Δυτικής Ελλάδας;
- Αν ναι, πώς συνάδει αυτό με τη διακηρυγμένη θέση σας για ριζική ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης μέσω και της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της;
- Μέσω ποιού θεσμού θα επιδιωχθεί η απαραίτητη διαρκής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων της περιφέρειας εν όψει μάλιστα της επικείμενης μεταρρύθμισης αλλά και της υλοποίησης του ΕΣΠΑ;
- Ποια θα είναι η τύχη του εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας των ΠΙΝΕΠ;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης