Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Απλήρωτοι εργαζόμενοι αλλά και νέα καθυστέρηση στο έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Νέα εμπλοκή έχει ανακύψει στην ολοκλήρωση του έργου κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη, λόγω μη πρόβλεψης κατασκευής αποχετευτικού αγωγού λυμάτων στο τμήμα μεταξύ Ακρωτηρίου και Πατρών Κλάους, με συνέπεια αυτά να καταλήγουν στο χείμαρρο και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Υποδομών και Εργασίας ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, καταγγέλλοντας παράλληλα την προκλητική ασυνέπεια της αναδόχου εταιρίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ», η οποία κρατά απλήρωτους για πέντε μήνες τους εργαζόμενους στο έργο.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Τελειωμό δεν έχει η ταλαιπωρία περιοίκων (κατοίκων και επαγγελματιών) αλλά και των εργαζομένων στο εργοτάξιο του χειμάρρου Διακονιάρη της Πάτρας. Συγκεκριμένα, απλήρωτοι για πέντε μήνες (από το Δεκέμβριο του 2009) παραμένουν οι εργαζόμενοι αν και σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, δεν υφίστανται οικονομική εκκρεμότητα του δημοσίου προς την εργολήπτρια εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ». Μάλιστα οι εργαζόμενοι δεν προβαίνουν σε επώνυμη καταγγελία προς το ΣΕΠΕ επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις της εργοδοσίας.

Συγχρόνως νέα εμπλοκή έχει ανακύψει στην ολοκλήρωση του έργου, στο τμήμα του μεταξύ Ακρωτηρίου και Πατρών Κλάους (πρώην Οίτης) λόγω μη πρόβλεψης κατασκευής αποχετευτικού αγωγού λυμάτων της παρακείμενης περιοχής, με συνέπεια αυτά να καταλήγουν στο χείμαρρο και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Επειδή η προκλητική ασυνέπεια της εταιρίας έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους εργαζόμενους αλλά και η κατασκευαστική παράλειψη προοιωνίζει περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου αλλά και επιπλέον δαπάνες για το ελληνικό δημόσιο,

Ερωτώνται οι κκ υπουργοί:

1. Προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να καταβληθούν άμεσα οι δεδουλευμένες οφειλές προς τους εργαζόμενους;

2. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στο προαναφερόμενο τμήμα (πρώην οδού Οίτης) του έργου, που οφείλεται αυτό και ποια η επιπρόσθετη δαπάνη για την επίλυση του προβλήματος;
3. Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τελικά οριστεί για την ολοκλήρωση του έργου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ κατασκευάζει στην περιοχή της Πάτρας το έργο «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη».

Στην περιοχή της οδού Οίτης εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης συνδέσεων δικτύων που δεν, είχαν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, το κόστος των οποίων υπολογίζεται περίπου σα 10.000 ευρώ και θα αποζημιωθούν στα πλαίσια της σύμβασης. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 31-5-2010 σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, Ωστόσο έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου που έχουν επισημανθεί εγγράφως από την Υπηρεσία στον ανάδοχο και έχει ζητηθεί η επίσπευση των εργασιών.

Για τις καθυστερήσεις πληρωμής των εργαζομένων στο έργο από την πλευρά της
αναδόχου εταιρείας και εφόσον δεν έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, το
Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ δεν έχει αρμοδιότητα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αρι9μ. 9110/21.04.2010 Ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη.

Σχετ: Δικό σας το υπ' αριθμ 1262/28.04.201 πρωτόκολλο.
Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, που αναφέρεται στους εργαζόμενους στο εργοτάξιο της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ (έργο χειμάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για τα θέματα αρμοδιότητας μας:
Το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας, με αφορμή τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση, μας ενημέρωσε ότι στις 27-4-10 πραγματοποίησε έλεγχο στο προαναφερόμενο χώρο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε άτι η επιχείρηση ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Δεκεμβρίου 2009, Ιανουαρίου έως Μαρτίου 2010 στους εργαζόμενους. Ζητήθηκαν και δεν επιδείχθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας των εν λόγω εργαζομένων.

Η Κοινωνική Επιθεώρηση Αχαΐας, ύστερα από τα προαναφερόμενα, ζήτησε να προσκομισθούν οι γραπτές εξηγήσεις και αναλυτική κατάσταση των οφειλομένων για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, προκειμένου να προβεί σε νόμιμες ενέργειες,