Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαμεσολάβηση

ΕΡΩΤΗΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετική με την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διαμεσολάβηση, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.

Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρονται στην υποχρέωση της χώρας μας να ενσωματώσει τη σημαντική Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» η ψήφιση της οποίας θα αποσυμφορίσει τα δικαστήρια και θα συμβάλει στην άμβλυνση κοινωνικών εντάσεων και αντιπαραθέσεων.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Η χώρα μας δεν έχει ενσωματώσει μέχρι σήμερα τη σημαντική Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από 21-5-2008, «για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Η εν λόγω Οδηγία ενθάρρυνε την προσφυγή στη διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και προωθούσε τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας συνιστούν οι διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξαιρουμένων των φορολογικών, τελωνειακών ή διοικητικών υποθέσεων, καθώς και της ευθύνης του κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας.
Ήδη λειτουργεί από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο σας, η οποία έχει φέρει σε πέρας, με επιστημονική επάρκεια, τη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου.

Επειδή ο θεσμός λειτουργεί με επιτυχία σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει αποσυμφορίσει τα δικαστήρια και έχει συμβάλει και στην άμβλυνση κοινωνικών εντάσεων και αντιπαραθέσεων,
με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεστε να φέρετε προς συζήτηση σχετικό νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση και πότε;

2.3.2010


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ερώτηση: 6815/2-3-2010

Σε απάντηση της αριθμ. 6815/2-3-2010 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. κ. Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης -5-2Ο08 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει αποτελέσει αντικείμενο Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συστάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μόλις πρόσφατα παρέδωσε το έργο της. Σύμφωνα με την Οδηγία, τεθείσα ημερομηνία ενσωμάτωσης της είναι η 21η-5-2011, με την εξαίρεση του άρθρου 10 - Ενημέρωση σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια και αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων - για την προσαρμογή στο οποίο τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 21η -11-2010. Το Υπουργείο επεξεργάζεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ