Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Αναδιάρθρωση Πυροσβεστικού Σώματος και οργάνωση ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΛΗ


Μεγάλος είναι ο αριθμός των ζητημάτων που απασχολούν επί χρόνια το πυροσβεστικό προσωπικό και το Πυροσβεστικό Σώμα εξαιτίας του αποσπασματικού τρόπου με τον οποίων αυτά αντιμετωπίζονται.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, καθώς πάνω από 3500 θέσεις εργασίας παραμένουν κενές. Περαιτέρω, το 30% των επίγειων τροχοφόρων μέσων πυρόσβεσης αποτελείται από παλιά και γηρασμένα οχήματα, ενώ τα περισσότερα εναέρια μέσα είναι καθηλωμένα και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων υπολειτουργεί. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει προμηθευτεί ακόμα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό των πυροσβεστών για την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές.

Η απλή διαχείριση των ήδη υπαρχόντων υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αρκεί, όταν μάλιστα τα προβλεπόμενα διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προϋπολογισμού είναι μειωμένα κατά 30 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2009.

Με δεδομένο ότι έχει εξαγγελθεί η δραστική μείωση οικονομικών πόρων για τη συντήρηση εξοπλισμού, την αεροπυρόσβεση και τις μετακινήσεις του προσωπικού,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Με ποιους τρόπους θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα, μια κατάσταση που δημιουργεί υπηρεσιακές δυσλειτουργίες;
• Ποιο είναι το σχέδιο οργάνωσης, αναδιάταξης και αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να είναι ικανό, αξιόμαχο και αξιόπιστο ενόψει του καλοκαιριού και της νέας αντιπυρικής περιόδου.

5.2.2010


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Αιτήματα πυροσβεστικών υπαλλήλων.
ΣΧΕΤ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5509/ 02-02-2010 και 5661/ 04-02-2010.


Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Α. ΠΛΕΥΡΗΣ, Σ,-Α. ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι η αναβάθμιση του λειτουργήματος των πυροσβεστικών υπαλλήλων και η ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους συνιστούν προαπαιτούμενα για τη χάραξη και εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής. Θωρακίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού σώματος, τόσο σε επίπεδο θεσμικό και οικονομικό όσο και σε επίπεδο υποδομών και μέσων, θωρακίζουμε, τελικά, την ασφάλεια και την καθημερινότητα του πολίτη. Η Κυβέρνηση έχει επενδύσει στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και τη μετεξέλιξη του σ1 ένα σύγχρονο και με ακόμη πιο ενισχυμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα Σώμα, το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια όλων των περιοχών της χώρας, αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών σε περιπτώσεις θεομηνιών, ατυχημάτων και οποιωνδήποτε άλλων καταστροφικών γεγονότων.

Σε ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, σας πληροφορούμε το χρονικό διάστημα από 01-12-2009 έως 11-01-2010, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο Υπηρεσίες του νομού Αττικής (στον 8° και στον 12° Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών) η εφαρμογή 12ωρης εναλλαγής των πυροσβεστικών υπαλλήλων με τρεις βάρδιες. Σκοπός της εφαρμογής του πιλοτικού ωραρίου εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του, η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας και η κατάθεση προτάσεων από τους διοικητές υπό τη μορφή πρακτικού σε σχετική επιτροπή που συστάθηκε με διαταγή του Αρχηγού.

Η εν λόγω Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, προέβη στη σύνταξη πρακτικού και κατέθεσε σχετική πρόταση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ζητήθηκε επιπλέον, με τη μορφή υπομνήματος, η κατάθεση προτάσεων-απόψεων απ' όλες τις Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Ενώσεις, καθώς και μεμονωμένα από τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται σε καμία από αυτές.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε η 3302 οικ. Φ. 105.6 από 18-01-2010 απόφαση του Αρχηγού, σύμφωνα με την οποία, από την 1η Φεβρουαρίου 2010, το ωράριο εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, πλην του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρυών Αγίου Όρους, θα είναι 8ωρο με κυλιόμενο σύστημα (22,00'-07,30', 14.00΄-22.00΄ και 07,30'-14.00').

Σήμερα, η στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με το αναγκαίο, για την επιτέλεση της αποστολής τους, πυροσβεστικό προσωπικό αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος και στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για την ορθολογική κατανομή της εν λόγω δύναμης. Σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστών ενισχύουν και οι 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνονται κατ' έτος και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Πέραν αυτών σας πληροφορούμε ότι στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν συγκροτηθεί επιτροπές, οι οποίες μελετούν τα θέματα της τροποποίησης-βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του κανονισμού μεταθέσεων του προσωπικού, του βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων πυροσβεστικών υπαλλήλων, του συστήματος κρίσεων προσαγωγών των αξιωματικών, καθώς και της αναδιοργάνωσης-αναδιάρθρωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Σώματος. Οι εν λόγω επιτροπές, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, θα υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις επί των προαναφερόμενων θεμάτων. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι από το Υπουργείο μας προωθείται και η έκδοση του π.δ. για την υγιεινή και ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού.
Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το πυροσβεστικό, αλλά και το λοιπό προσωπικό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου μας και γι’ αυτό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του προσωπικού και παράλληλα συνεργαζόμαστε με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση τον προβαλλόμενων δίκαιων αιτημάτων, στα πλαίσια πάντα των πολύ δύσκολων σημερινών δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ