Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Όχι μητροπολιτικό κέντρο η Πάτρα


Εντός του 2010 το Ρυθμιστικό Σχέδιο και ο οργανισμός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης ο χαρακτηρισμός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας ως μητροπολιτικό κέντρο με την αντίστοιχη αναθεώρηση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου

Στην ολομέλεια της Βουλής έφερε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Τσούκαλης την καθυστέρηση έγκρισης του Οργανισμού και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας καθώς επίσης και του χαρακτηρισμού της πόλης ως μητροπολιτικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2742/99.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος τόνισε μεταξύ άλλων ότι τώρα ολοκληρώθηκε η νομοτεχνική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το θέμα, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν. Επέμεινε δε ότι δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Εθνικού χωροταξικού σχεδίου που έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ 128/Α 2008 ώστε να αντιστοιχηθεί ο χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος Πάτρας ως μητροπολιτικού με αυτόν του Ν. 2742/99. Η Πάτρα θα συνεχίσει να συγκαταλέγεται στις πρωτεύουσες πόλεις, καθώς ως διεθνής πόλος δεν χρειάζεται τόσο ενίσχυση όσο ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και αξιοποίηση της γεωπολιτικής της θέσης.


Ο βουλευτής Αχαΐας στην παρέμβασή του ζήτησε διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα και δήλωσε ότι « Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι δεν σκοπεύετε να τροποποιήσετε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, ενώ αποτελεί θέση όλων των βουλευτών του νομού αλλά και προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης. Η Πάτρα είναι το επίκεντρο ενός ολόκληρου άξονα ο οποίος αποκλίνει συνεχώς. Είναι κρίσιμο σε μια πόλη η οποία αναπτύσσεται άναρχα. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που χαρακτηρίζει την Πάτρα ως μητροπολιτικό κέντρο. Η ίδρυση του Οργανισμού Πάτρας θεωρείται από όλους τους φορείς ως κομβικό σημείο ώστε τάχιστα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης του ρυθμιστικού σχεδίου. Είναι το πρώτο γενικό στρατηγικό επίπεδο οικιστικής περιβαλλοντική χωρικής οργάνωσης, δηλαδή βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του οργανισμού ολοκληρώθηκε, επεξεργάστηκε από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ. Για ποιο λόγο το Προεδρικό Διάταγμα δεν εστάλει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τι προσαρμογή χρειαζόταν; Ενάμισης χρόνος έχει περάσει. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιο το χρονοδιάγραμμα;»
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 02-02-2010 )


Η με αριθμό 1514/24-11-2009 ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την ίδρυση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας.Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Τσούκαλη έχει ως εξής:«Με το ν. 2742/99, το αστικό συγκρότημα της Πάτρας χαρακτηρίστηκε ως μητροπολιτικό, ο χαρακτήρας του δε αυτός επέβαλε ως πρώτο γενικό στρατηγικό επίπεδο οικιστικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής οργάνωσης και σχεδιασμού, τη κατάρτιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πάτρας (Ρ.Σ.Π.). Τον Μάιο του 2007 το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε τη μελέτη εκπόνησης του Ρ.Σ.Π. ήδη δε είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ από τον Ιούλιο του 2008 ο τέως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς υπέγραψε σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Πάτρας. Το σχέδιο υπέστη την επεξεργασία από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ πλην όμως αυτό ουδέποτε παραπέμφθηκε προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει ενάμισι χρόνος από την υπογραφή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει δε υποστεί την επεξεργασία του ΣτΕ και ότι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Ρ.Σ.Π. είναι απαραίτητη η άμεση ίδρυση του Οργανισμού όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο, Ερωτάται η κυρία Υπουργός:Πρώτον, προτίθεστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία ίδρυσης και συγκρότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιβάλλοντος Πάτρας και με ποιο χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση κατάρτισης και έγκρισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας; Δεύτερον, προτίθεστε να τροποποιήσετε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ούτως ώστε να αντιστοιχηθεί ο χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας ως μητροπολιτικού με αυτόν του ν. 2742/99;
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Τσούκαλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Μωραϊτης. Έχετε το λόγο κύριε Υφυπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς τη διαδικασία ίδρυσης και συγκρότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Πάτρας σας γνωρίζω ότι έχει, ήδη, ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για το παραπάνω θέμα μετά από τις αναγκαίες προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν στις παρατηρήσεις της κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Εκτιμούμε, επίσης, ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, που έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ 128Α του 2008, ώστε να αντιστοιχηθεί ο χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος Πάτρας ως μητροπολιτικού με αυτόν του ν. 2742/1999 για τους παρακάτω λόγους. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, που εγκρίθηκαν, αφορούν μεταξύ άλλων: Πρώτον, στη χωρική οργάνωση και το ρόλο των μητροπολιτικών κέντρων, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, των πρωτευόντων εθνικών πόλεων, στους οποίους συγκαταλέχθηκε η Πάτρα, όπως και των δευτερευόντων πόλεων και των λοιπών εθνικών πόλεων της χώρας. Δεύτερον, στη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου και την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων -περιλαμβανομένης της Πάτρας- και υπαίθρου, άρθρα 5 και 8 αντίστοιχα του Γενικού Πλαισίου με τους συνοδευτικούς χάρτες τους.Τρίτον, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 6, του Ν. 2742 προβλέπεται η ανά 5ετία τροποποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου βάσει των πορισμάτων που προκύπτουν κατόπιν της ανά 2ετίας αξιολόγησης της εφαρμογής του.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι η μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας έχει ολοκληρωθεί από πλευράς μελετητή και έχει ήδη αποσταλεί από το ΥΠΕΚΑΣ σε πενήντα τρεις φορείς για έκφραση απόψεων.Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αρμόδια Διεύθυνση θα επεξεργαστεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα τεθεί εκ νέου στους κατά νόμον αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.Επομένως, υπάρχει χρόνος έως ότου εγκριθεί και δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ. το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας, να ολοκληρωθούν παράλληλα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυση και συγκρότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας της Πάτρας.Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πάτρας θεωρείται από όλους τους φορείς -και από το Δήμο της Πάτρας- ως κομβικό σημείο, ούτως ώστε τάχιστα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου.Το Ρυθμιστικό Σχέδιο –πρέπει να το επαναλάβω αυτό- είναι το πρώτο γενικό στρατηγικό επίπεδο οικιστικής, χωρικής και περιβαλλοντικής οργάνωσης, με λίγα λόγια βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης.Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο, μα πόσο κρίσιμο είναι σε μία πόλη η οποία αναπτύσσεται άναρχα, μπορώ να πω, η οποία δεν έχει χρήσεις γης, δεν έχει γενικώς προσανατολισμό. Εδώ, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα:Πρώτα απ’ όλα έχουμε την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου νόμου που χαρακτηρίζει την Πάτρα -και όχι μόνο- ως μητροπολιτικό κέντρο.Το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής: Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του Οργανισμού –όπως λέω στην ερώτησή μου- επεξεργάστηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και έμενε να αποσταλεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι ακριβώς άλλαξε ενδιάμεσα και αυτό το απλό, η ίδρυση του Οργανισμού –δεν μιλάμε για το Προεδρικό Διάταγμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου, αλλά για την ίδρυση του Οργανισμού- αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, δεν εστάλη; Τι προσαρμογές χρειαζόταν; Ενάμισης χρόνος έχει περάσει. Υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Στην απάντησή σας, όμως, δεν περιέχεται το χρονοδιάγραμμα –απλώς- ίδρυσης του Οργανισμού. Και είναι κρίσιμη η ίδρυση του Οργανισμού, γιατί ο Οργανισμός μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου.Στην απάντησή σας, όμως, υπήρχε και κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα δυσαρεστήσει σφόδρα και τους Βουλευτές του Κόμματός σας και το Δήμαρχο της Πάτρας και όλους τους φορείς, οι οποίοι ζητούμε με επιμονή και απαιτούμε –εντός πολλών εισαγωγικών- η Πάτρα, μαζί με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, να χαρακτηριστούν από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ως μητροπολιτικά κέντρα. Τη διαφορά του μητροπολιτικού κέντρου και του πρωτεύοντος οικιστικού κέντρου την κατανοείτε πάρα, μα πάρα πολύ καλά. Η Πάτρα είναι το επίκεντρο ενός ολόκληρου άξονα -σε αυτό τον άξονα είστε κι εσείς Υπουργός και Βουλευτής- ο οποίος φθίνει, ο οποίος αποκλίνει συνεχώς από τον ανατολικό άξονα. Χρειάζεται, λοιπόν, απλώς να αντιστοιχηθεί ο ορισμός του Ν. 2742 –της Πάτρας ως μητροπολιτικού κέντρου- με το Εθνικό Στρατηγικό. Σήμερα ακούμε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί, ενώ ήταν θέση προεκλογική της Κυβέρνησης ότι θα αναθεωρηθεί το Εθνικό Στρατηγικό.Θέλω, λοιπόν, στη δευτερολογία σας αυτά τα κρίσιμα ζητήματα να τα διευκρινίσετε.Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.Αγαπητέ συνάδελφε, ήμουν ξεκάθαρος, πιστεύω, γιατί πολύ απλά και οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας περί κομβικού σημείου. Πράγματι, είναι όπως μας τα είπατε. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αρκετά σημαντικό για την Πάτρα να προχωρήσουν και τα δύο. Και ξεκαθαρίζω για δεύτερη φορά ότι θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του ρυθμιστικού σχεδίου της Πάτρας, καθώς και του αντίστοιχου Οργανισμού. Ο στόχος μας είναι να γίνει άμεσα. Καταλαβαίνω και την τοποθέτησή σας, όπου είπατε ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Και υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Στόχος δικός μας είναι να τρέξουμε αυτόν τον διπλό στόχο, τον οποίο έχουμε βάλει και πιστεύω ότι μέσα στο 2010 θα μπορέσουμε, πράγματι, να τα ολοκληρώσουμε και τα δύο.Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σπουδαιότητα της προώθησης του ρυθμιστικού σχεδίου. Ο σκοπός μας είναι ένας: να έχει η ευρύτερη περιοχή ένα στρατηγικό πρόγραμμα χωρικών πολιτικών, το οποίο θα αποτελέσει το πλαίσιο των αναπτυξιακών χωροταξικών και πολεοδομικών επιλογών μας. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό θα βάλει τέλος σε μία ολόκληρη εποχή μιας στρεβλής ανάπτυξης, χωρίς σχέδιο και στρατηγική –και εδώ πάλι θα συμφωνήσω μαζί σας.Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Πάτρας είναι η ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία της θέσης της. Είναι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο αξιοποιείται με τη συγκέντρωση σημαντικών μεταφορικών υποδομών. Γι’ αυτό, λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι από αυτή την άποψη η Πάτρα ως διεθνής πόλος δεν χρειάζεται τόσο ενίσχυση όσο ποιοτική αναβάθμιση του χώρου και αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης. Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, εδώ σήμερα σε όλους σας ότι προς αυτή ακριβώς τη σημαντική κατεύθυνση δουλεύουμε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υλοποιήσουμε και τους δύο στόχους τους οποίους έχουμε βάλει.
Σας ευχαριστώ.