Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενσωμάτωση και εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο εθνικό δίκαιο

Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθετήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 με την απόφαση 61/106 με στόχο την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους.

Η Σύμβαση, η οποία ορίζει με κάθε λεπτομέρεια τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε μια ευνομούμενη πολιτεία, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, από την υγεία και τη δικαιοσύνη μέχρι την απασχόληση και τη συμμετοχή, θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν επικυρωθεί από τουλάχιστον 20 χώρες.

Η Ελλάδα, παρότι υπέγραψε τη Σύμβαση στις 30/3/2007, δεν προχώρησε στην κύρωσή της. Στις 26 Νοεμβρίου 2009 η Σύμβαση επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ. Επομένως, η εφαρμογή της αποκτά πλέον χαρακτήρα επιβεβλημένης υποχρέωσης.

Με δεδομένη την ανάγκη αναβάθμισης και αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,


ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες προσαρμογές της εθνικής νομοθεσίας θα προχωρήσει προκειμένου, αυτή να είναι συμβατή με το περιεχόμενο των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και με ποιο χρονοδιάγραμμα;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης