Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Εκβιασμός των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για τα προβλήματα μερίδας εργαζομένων οδηγών στο αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτηση του ο κ. Τσούκαλης αναφέρεται στον εκβιασμό που υφίστανται όσοι οδηγοί υποχρεώνονται εκβιαστικά να γίνουν μέτοχοι και να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων από τις εισφορές των εργαζομένων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει μερίδα εργαζομένων οδηγών στις Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρας, λόγω του εκβιασμού που υφίστανται από την εταιρία «ΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.» η οποία διαθέτει 60 λεωφορεία και είναι ενταγμένη στο αστικό ΚΤΕΛ.
Σύμφωνα με το ΠΔ 258/05 (ΦΕΚ 316/28-12-2005) ο κάτοχος έστω και μιας μετοχής στην Α.Ε, θεωρείται ιδιοκτήτης και δεν υπάγεται στο ΙΚΑ αλλά στο ΟΑΕΕ. Όσοι λοιπόν εργαζόμενοι αναζητούν εργασία ως οδηγοί, υποχρεώνονται εκβιαστικά να αγοράζουν 5 μετοχές και να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.
Με τον τρόποι αυτό απαλλάχτηκαν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων από τις εισφορές των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι των 800 Ευρώ να πληρώνουν 240 Ευρώ για το ΤΣΑ και να μην δικαιούνται ούτε άδεια σε περίπτωση ασθένειας. Με την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση για να θεωρείται κάποιος ιδιοκτήτης έπρεπε να κατέχει το 25% του λεωφορείου για να ασφαλίζεσαι στο ΤΣΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σκοπεύετε να επανεξετάσετε την νομοθετική ρύθμιση (ΠΔ 258/05 ΦΕΚ 316/ 28-12-2005) που θεωρεί ως ιδιοκτήτη λεωφορείου τον κάτοχο έστω και μίας μετοχής;

2) Σκοπεύετε να ερευνήσετε τον καταγγελλόμενο εκβιασμό που υφίστανται οι εργαζόμενοι των Αστικών Συγκοινωνιών Πάτρας.

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση.
ΣΧΕΤ: ΄Εγγραφό σας 1627/26.11.2009


Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1627/26-11-09, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Νικ. Τσούκαλη. θέτουμε υπόψη σας ότι :


1. Το ΚΤΕΛ Αστικής Περιοχής Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 Κεφ. Δ' του ν. 588/1977 (Α 148/1-6-1977) και λειτούργησε έκτοτε με το στόλο του να αποτελείται από λεωφορεία, αφενός, ιδιοκτησίας της "Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων ΚΤΕΛ Αστικής Περιοχής Πατρών" και αφετέρου από λεωφορεία μεμονωμένων μετόχων (φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες).
Σήμερα, το εν λόγω ΚΤΕΛ έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α'268), η λειτουργία της οποίας διέπεται τόσο από τις διατάξεις του νόμου αυτού (παρ. 7 αρθρ. 3), όσο και από τις περί Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.


2. Η μεταβίβαση των μετοχών, των μεριδίων και μερίδων στηνπροαναφερόμενη Α.Ε. πραγματοποιήθηκε είτε σύμφωνα με τις διατάξεις τουν. 588/1977 (άρθρο 29), είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001(άρθρο 3) χωρίς να υφίσταται σ' αυτές προσδιορισμός ως προς τον αριθμότων μετοχών ή τα ποσοστά που μπορεί να αγοράσει ή να κατέχει κάθε φυσικόπρόσωπο.


3. Οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι εταιριών εκμετάλλευσης Δημόσιας ΧρήσηςΑυτοκινήτων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.ΙΑ, σύμφωνα μετις διατάξεις του π. δ/τος 669/81 (Α 169).
Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα του Υπουργείου μας εξαντλείται στον έλεγχο τήρησης του κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τη διεκπεραίωση πράξεων επί οχημάτων δημόσιας χρήσης. Η αρμοδιότητα για την ασφάλιση των προσώπων που κατέχουν μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση μεταφορών με δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, εντάσσεται στο πεδίο ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προς το οποίο διαβιβάζουμε την εν λόγω Ερώτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ .

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Πάτρας ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ. 1627/26-11-2009 ΕΡΩΤΗΣΗ.

2.Το με αρ. πρωτ. Β-1996/17-12-2009 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1627/26-11-2009 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. Φ. 10035/30814/1493/5-1-2009 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το με αρ. πρωτ. 33312/11-1-2010 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΕΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση 1627/26-11-2009 του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας.»

ΣΧΕΤ: Το Α.Π. 361/28-12-2009 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο με Α.Π. 361 /28-12-2009 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση με αριθμό 1627/26-Ι Ι-2009 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σχετικά με την ασφάλιση των εργαζομένων στο Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με, το άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του Π.Δ/τος 258/2005 (ΦΕΚ 316, Α΄)
"Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
Τροποποίηση της παραπάνω διάταξης και άλλων ασφαλιστικού περιεχομένου διατάξεων ενδέχεται να συζητηθούν στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Αθήνα 11.01.2010 Αριθ. πρωτ: 33312

Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
10 110 ΑθήναFAX: 210 3748750
Πληροφορίες: Δ. Σουλιώτης Τηλέφωνο: 210 3748759
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης Δ/νση Προσωπικού
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης
Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1627/26-11-2009 Ερώτηση του βουλευτή Τσούκαλη.
Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 361/28-12-2009 έγγραφό σας.
Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή Τσούκαλη σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α. Ε. έχει ενταγμένα στην δύναμη του (μισθωμένα) 102 λεωφορείο τα οποία ανήκουν σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες και στην Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων. Στο Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. απασχολούνται 220 άτομα από τα οποίο όσοι είναι μέτοχοι της εταιρείας υπάγονται σύμφωνα με τον νόμο στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και οι μη μέτοχοι στην Ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα εκβιασμού αγοράς μετοχών.
Το 2009 το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας πραγματοποίησε 11 ελέγχους στην εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Σε έναν από αυτούς δεν βρέθηκε κατάσταση ημερών εργασίας και ανάπαυσης για τον οδηγό ενός λεωφορείου. Για την συγκεκριμένη περίπτωση ζητήθηκαν γραπτές εξηγήσεις οι οποίες και κρίθηκαν ικανοποιητικές.
Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας συνεχίζει να πραγματοποιεί ελέγχους και όπου διαπιστώνει παραβιάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας θα προβεί στην επιβολή των ανάλογων κυρώσεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1, Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
2. Σ3