Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Εκμίσθωση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ναυπλίου από την ΕΤΑ στην εταιρία «Αργολικός Ήλιος»


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Στις 31-3-09 υπέβαλα την με αριθμό κατάθεσης 17004 ερώτηση σχετική με την εκμίσθωση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ναυπλίου και δεν έλαβα καμία απάντηση. Κατέθεσα εν νέου την ανωτέρω ερώτηση στις 24-8-09 (αριθμ. κατάθεσης 3369) και επίσης δεν έλαβα απάντηση.

Επανακαταθέτω για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ την ερώτηση και παρακαλώ για την άμεση εκ μέρους σας απάντηση.Την 21η Ιανουαρίου 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) και της εταιρίας «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΞΕΝΙΑ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) Η σύμβαση αυτή προέβλεπε την εκμίσθωση των συγκροτημάτων αυτών για τριάντα χρόνια (άρθρο 1ο της σύμβασης μίσθωσης) έναντι ετησίου μισθώματος τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.320.616 ΕΥΡΩ) που θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (άρθρο 7ο της σύμβασης μίσθωσης) Επίσης προέβλεπε ότι η μισθώτρια εταιρία ήταν υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα 18 μηνών (άρθρο 9ο της σύμβασης μίσθωσης) να προβεί σε πολύ συγκεκριμένες και επακριβώς καθορισμένες εργασίες στα μίσθια ξενοδοχειακά συγκροτήματα (άρθρο 3ο της σύμβασης μίσθωσης). Τέλος η σύμβαση μίσθωσης (άρθρο 2 παραγ. 2 ) δεν παρείχε τη δυνατότητα στη μισθώτρια εταιρία να επεκτείνει τις ξενοδοχειακές μονάδες και να δημιουργήσει νέες κλίνες.

Η μισθώτρια ξενοδοχειακή εταιρεία σήμερα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τα δύο από τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ –σήμερα NAFPLIA PALACE και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) ενώ το τρίτο ξενοδοχείο παραμένει ακόμα κλειστό εννέα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χωρίς να έχουν γίνει οι εργασίες ανακαίνισης όπως προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης. Επίσης παρά τη σύμβαση μίσθωσης και παρότι η περιοχή της Ακροναυπλίας βρίσκεται σε αρχαιολογική ΖΩΝΗ Α (πράγμα που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης), όπου απαγορεύεται η οποιαδήποτε νέα δόμηση, η ξενοδοχειακή εταιρία έχει προβεί σε ανέγερση νέων κτηρίων στην Ακροναυπλία και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα NAFPLIA PALACE, δημιουργώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο νέους όρους και νέα δεδομένα στη μισθωτική σχέση, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού

Δεδομένου ότι:

Τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στον τουρισμό της πόλεως του Ναυπλίου και του Νομού Αργολίδας,
Η μισθώτρια εταιρία έχει παραβεί τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης μίσθωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι από τους όρους της σύμβασης δεν έχουν υλοποιηθεί από τη μισθώτρια εταιρία και για ποιο λόγο;

2. Έχουν καταβληθεί από τη μισθώτρια εταιρία όλα τα οφειλόμενα μισθώματα από το 2000 μέχρι σήμερα;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1912/2 12.2009 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1912/2.12 2009 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νικόλαου Τσούκαλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μας ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΤΑ ΑΕ μισθώτρια εταιρία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ» έχει επενδύσει συνολικά ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και έχει καταβάλει στην ΕΤΑ ως μισθώματα τα ποσό των 7.4374.000 ευρώ και η καταβολή των μισθωμάτων συνεχίζεται κανονικά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η μισθώτρια εταιρία έχει υλοποιήσει τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση οε σχέση με το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ, με εξαίρεση την ανακαίνιση του Ξ£ΝΙΑ Α' και ορισμένων bungalows του NAFPLIA PALACE. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την έγκριση της μελέτης ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ΞΕΝΙΑ Α' με την υπ" αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/97114/13π.ε./18.1.2005 απόφαση εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για τον χαρακτηρισμό ή μη του ξενοδοχείου ως μνημείου σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002. Η εισήγηση επί του θέματος προς το ΚΣΝΜ από τη Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ έχει συνταχθεί ήδη από 21.6.2007 και παραπέμφθηκε σ' αυτό με το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/35237/1008Π0.9.2007 έγγραφο, πλην όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση, αφού το θέμα εξετάσθηκε σε κοινή συνεδρίαση του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ την 11-9-2009, χωρίς να εκδοθεί σχετική απόφαση. Το θέμα αυτό θα είναι από τα πρώτα που θα απασχολήσουν το ΚΣΝΜ στις συνεδριάσεις του υπό τη νέα σύνθεση στις αρχές του 2010.
Εξάλλου, σύμφωνα με το ίδια στοιχεία η καθυστέρηση του έργου που αφορά το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Οφειλόταν αφενός στο γεγονός ότι η πισίνα του, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ξενοδοχεία της κατηγορίας του, βρισκόταν σε χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου που με βάση παλαιό ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος και αφετέρου τε στατικά προβλήματα στα bungalows τα οποία ανακατασκευάσθηκαν αντί απλώς να ανακαινισθούν.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η νέα διοίκηση της ΕΤΑ ΑΕ θα επανεξετάσει κάθε καταγγελία ή ένσταση σχετικά με την εφαρμογή των όρων ή τη νομιμότητα συμβάσεων, εγγυόμενη την διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση της περιουσίας του έλληνα πολίτη που διαχειρίζεται το νομικό αυτό πρόσωπο.