Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Σχέδιο Διαχείρισης οικοδομικών αποβλήτων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζα) τόσο πανελλαδικά όσο και στην Πάτρα θέτει με ερώτησή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την αρμόδια υπουργό πότε θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την ανακύκλωση και τον περιορισμό των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, των ιδιωτικών και των δημοσίων έργων, καθώς και πως σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την εφαρμογή του Π.Δ, ιδιαίτερα στην Πάτρα όπου παρατηρείται όξυνση του προβλήματος.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Τα πάσης φύσεως οικοδομικά απόβλητα είναι μία ακόμη μάστιγα για το περιβάλλον, εξαιτίας της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισής τους. Παράνομες χωματερές, ρέματα και δάση αποτελούν τους συνήθεις χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσής τους, παρ' όλο που αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικά ανάπλασης δεκάδων ανενεργών μικρών και μεγάλων λατομείων. Αυτή τη στιγμή, οι ετήσιες ποσότητες οικοδομικών αποβλήτων υπερβαίνουν τους 5,5 τόνους και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου, ως χώροι υποδοχής μπάζων από ιδιωτικά και δημόσια έργα, έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη και προστατευόμενες περιοχές.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ είχε υποσχεθεί Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το φθινόπωρο του 2006, για την ανακύκλωση και τον περιορισμό των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, των ιδιωτικών και των δημοσίων έργων.


Οι ιδιοκτήτες των χωματουργικών μηχανημάτων, ιδιαίτερα στην Πάτρα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και η καθυστέρηση έκδοσης του σχετικού ΠΔ αποτελεί τροχοπέδη για το επάγγελμά τους και τους αναγκάζει να παρανομούν. Εν τω μεταξύ τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών εναποτίθενται σε ρεματιές, δασικές περιοχές και παράνομες χωματερές. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις όπου μεγάλη κατασκευαστική εταιρία στην Πάτρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, εναπόθετε μπάζα εντός της κοίτης του Γλαυκού ποταμού, ενώ στην Ακτή Δυμαίων (απέναντι από τη Γ΄ ΔΟΥ) έχει δημιουργηθεί εστία ανεξέλεγκτης απόρριψης, στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.


Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου ετησίως παράγονται 180 - 300 εκατομμύρια τόνοι, ο μέσος όρος των ανακυκλούμενων ποσοτήτων είναι της τάξεως του 30% και αυτό καθιστά σαφές ότι η χώρα μας είναι ακόμη πολύ πίσω σε ότι αφορά τη διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την εφαρμογή του Π.Δ, ιδιαίτερα στην Πάτρα όπου παρατηρείται όξυνση του προβλήματος;

Πότε θα εκδοθεί το ΠΔ και σε πόσο χρόνο υπολογίζετε την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των οικοδομικών αποβλήτων στην Ελλάδα;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Διαχείριση οικοδομικών αποβλήτων»

Σχετ: Η με αρ.πρωτ. 1008/12-11-09 Ερώτηση

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ.πρωτ. 1008/12-11-09 που κατατέθηκα από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί τις διαδικασίες για την έκδοση του ΠΔ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ)». Μέχρι να εκδοθεί το αν λόγω ΠΔ τα ΑΕΚΚ. αντιμετωπίζονται ως στερεά απόβλητα, η διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Εθνικός Σχεδιασμός) και της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/13/22-12-2003). Η διαχείριση :ω αποβλήτων ΑΕΚΚ σύμφωνα με τους στόχους του Εθνικού σχεδιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Συλλογή -Διαλογή-Επεξεργασία- Ανακύκλωση -Ασφαλής τελική διάθεση του υπολείμματος (ΧΥΤΑ). Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πρέπει να αδειοδοτείται περιβαλλοντικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ