Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Αναστολή λειτουργίας του ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (γ) του ΠΔ 150/2006, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Όπως προκύπτει από την Απόφαση Α.Π.:οικ.16928/2007 και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με την Α.Π. 999/2008, προκειμένου για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, απαιτείται παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών και επιτυχία σε ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τα τμήματα μάθησης, οργανώνονται δύο (2) φορές ετησίως από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Φ.Ε.Κ. 90/τ.α'/2-5-2001/ν.2909) και της αρμόδιας Γ.Γ.Ε.Ε του Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Σύμφωνα με καταγγελίες όμως, εδώ και εννέα μήνες, οι εργαζόμενοι στο ΙΔΕΚΕ δεν έχουν πληρωθεί με αποτέλεσμα να μην γίνονται ούτε μαθήματα ούτε εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Μάρτιο).

Δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους στο Ινστιτούτο, όσο και των συνεπειών που έχει στη διαβίωση και την οικονομική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών διαμενόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, καθώς και ότι παραβιάζονται οι υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 2003/109/ΕΚ),

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να λειτουργήσει άμεσα το ΙΔΕΚΕ και να πληρωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων;

-Δεδομένου ότι ουσιαστικά οι προβλεπόμενες εξεταστικές περίοδοι δεν λειτούργησαν, προτίθεστε να επιτρέψετε να πραγματοποιηθούν εξετάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα αντί του Μαρτίου 2010;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Τάσος Κουράκης

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 1517/24-11-2009»

Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμ. 1517/24-11-2009, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Τ. Κουράκης και Ν. Τσούκαλης σχετικά με την «Αναστολή λειτουργίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)», και στα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας κάνουμε γνωστό τα ακόλουθα:

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρέλαβε το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. με πολλά και από χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης.

Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που εκκρεμούν τουλάχιστον από το 2006 και τα οποία αφορούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα οποία ουδέποτε θεσμοθετήθηκαν συγκροτημένα, παρά και τις αυστηρές συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου με την αριθμ. 1466/005/17-05-2006 Έκθεση Ελέγχου της.

Επίσης, εκκρεμεί ρύθμιση για τις Σχολές Γονέων που αφορά το συνδυασμό της παρ.13 του άρθρ.2 του Ν. 2621/1998 και των σχετικών διατάξεων του Ν.3369/2005.
Επιπλέον, ο οργανισμός δε διέθετε ασφαλιστική ενημερότητα καθότι υπήρχαν οφειλές προς το ΙΚΑ, γεγονός που καθιστούσε προβληματική την όποια οικονομική συναλλαγή και κυρίως με το δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση με το ΙΚΑ έγινε στο τέλος Δεκεμβρίου 2009, παράλληλα με τη διασφάλιση των σχετικών κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ είχε προϋπολογίσει και υλοποίησε δαπάνες 31 εκ. ευρώ για το έτος 2009, ενώ η χρηματοδότηση που διατέθηκε για το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. για την αποπληρωμή των έργων αυτών ήταν λιγότερη από 8 εκ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι οφειλές και οι εκκρεμότητες του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. σε τρίτους να ξεπερνούν τα .23 εκ. ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και αφού προχώρησε η ρύθμιση των οφειλών στο ΙΚΑ, θα διασφαλίσει στις αρχές του 2010 τα κονδύλια που απαιτούνται για την αποπληρωμή των οφειλών τoυ Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. σε τρίτους, με ανάλογο τρόπο όπως έπραξε και με την αμοιβή του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων αλλά και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Οι διαδικασίες επιλογής των εξεταστών για τις εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, έχουν καθυστερήσει σημαντικά καθώς ο σχετικός διαγωνισμός διενεργήθηκε τελικά τον Αύγουστο του 2009 και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της επεξεργασίας των πολλών ενστάσεων που έχουν κατατεθεί από τοις χιλιάδες ενδιαφερόμενους.
Από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να γίνει η εξεταστική περίοδος του Μαρτίου 2010 αν και οι νομικές διαδικασίες και οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι απαραίτητες ενέργειες για να γίνει κανονικά η εξεταστική περίοδος του Οκτωβρίου 2010.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


,