Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Πλημμελής εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε στις 19 Νοεμβρίου η οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Η.Ε, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 1992, αποκαλύπτουν τεράστια κενά στην ελληνική δικαιοσύνη σχετικά με τους ανηλίκους. Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του Παιδιού που παρουσιάστηκε στη Βουλή στις 26 Μαρτίου 2009.

Η έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι ενέργειες της διοίκησης, οι οποίες αφορούν και επηρεάζουν τα παιδιά, δεν διαπνέονται από τη φιλοσοφία και τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης». Επιπλέον τόνιζε ότι «η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ΔΣΔΠ, όπως είναι η υποβολή πενταετών εκθέσεων και η συμμόρφωση στις συστάσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ».

Όσον αφορά τα ευρήματα του Χαμόγελου του Παιδιού, παρατηρούνται μεταξύ άλλων ελλείψεις στη στελέχωση των Πρωτοδικείων με εισαγγελικούς λειτουργούς, μη ενεργοποιήσεις του Ν. 2447/1996 «περί οικογενειακών δικαστηρίων» και του άρθρου 48 του Ν. 2447/1996 «περί κοινωνικών υπηρεσιών στις Εισαγγελίες Ανηλίκων», απουσία τμημάτων ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα, καθυστέρηση στην κατάθεση αιτήσεων για άσυλο ασυνόδευτων ανηλίκων και ελλείψεις στη διάθεση προστατευόμενων χώρων υποδοχής-φιλοξενίας για όσα από αυτά είναι σε κίνδυνο καθώς και των παιδιών ΑμεΑ, των τοξικοεξαρτημένων και εκείνων με ψυχιατρικά προβλήματα.

Δεδομένων των προαναφερθέντων καθώς και ότι το ΠΑΣΟΚ όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή για την «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις», Ν. 3625/2007, ανέδειξε το πρόβλημα της πλημμελούς εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης στην Ελλάδα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να εγγυηθεί ότι η ελληνική πρακτική και νομοθεσία θα συνάδει με τη Διεθνή Σύμβαση των Η.Ε. και θα αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανωτέρω ελλείψεις;
2. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην εκπόνηση ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο θα θέτει τη βάση και το πλαίσιο ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται, όπως άλλωστε έχει προτείνει ο Συνήγορος του Παιδιού από το 2007;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Ερώτηση: 1344/20-11-2009

Σε απάντηση της αριθμ. 1344/20-11-2009 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ελληνική νομοθεσία στον τομέα προστασίας των ανηλίκων αποτελεί μία σύγχρονη νομοθεσία εναρμονισμένη πλήρως με διατάξεις ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί με νόμο και αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού, αναγνωρίζοντας έτσι το παιδί όχι απλά ως αντικείμενο προστασίας, αλλά κυρίως ως υποκείμενο δικαιωμάτων.
Τα τελευταία χρόνια το νομικό μας σύστημα εμπλουτίσθηκα με σειρά νομοθετημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν εξειδικευμένα προστατευτικά μέτρα και παρεμβάσεις προς το συμφέρον και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδιαίτερα όταν αυτό ανήκει σε ευπαθείς ομάδες π.χ. θύματα βίας μέσα και έξω από την οικογένεια, πρόσφυγες-μετανάστες, θύματα εμπορίας και άλλων μορφών εγκληματικών ενεργειών σε βάρος τους κ.λπ.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σεβόμενο το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα ίου παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ, υποβάλλει Περιοδική Εθνική Έκθεση.

Εντούτοις, σας γνωρίζουμε, ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις για εξατομικευμένη φροντίδα των παιδιών που την έχουν ανάγκη, κατά την πρακτική εφαρμογή εμφανίζουν κάποιες δυσχέρειες. Πάντως, οι προσπάθειες και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων συνεχίζονται, ώστε το συντομότερο δυνατό τα ανήλικα άτομα να είναι σε θέση να διεκδικήσουν στο βαθμό που χρειάζονται την προβλεπόμενη γι' αυτά ειδική μέριμνα και το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους χωρίς καμία διάκριση.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφασίσει τη διαμόρφωση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενός δικτύου προστασίας των παραμελημένων παιδιών, των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί. Βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι αυτό το δίκτυο προστασίας να ενταχθεί στη γενική ιδέα ενός εθνικού σχεδίου δράσης που έχει προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνει σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου, ο Συνήγορος του Πολίτη και ο βοηθός Συνήγορος, αρμόδιος για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, προκειμένου να συγκροτηθεί ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαμόρφωση του δικτύου προστασίας.

.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ