Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Ανύπαρκτος ο συντονισμός των υπηρεσιών για τους διατροφικούς ελέγχους στην Ελλάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


Ερώτηση για την ανυπαρξία συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με τους διατροφικούς ελέγχους, κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης.
Στην ερώτηση του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Το διατροφικό σκάνδαλο του Ουκρανικού ηλιέλαιου απλά επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις των επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταγράφηκαν στην έκθεσή τους με τίτλο «Αποτίμηση της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στα παραπροϊόντα κρέατος που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση».
Μεταξύ των διαπιστώσεων των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων ήταν ότι δεν εφαρμόζεται σύστημα προειδοποίησης για την άφιξη φορτίων σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία, η συνεργασία των σταθμών ελέγχου με άλλες υπηρεσίες δεν είναι αρμονική, υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση του προσωπικού και υποστελέχωση. Σημειώνεται δε, ότι η έκδοση του ΠΔ 769/2007 δυσχέρανε την κατάσταση καθώς ενέπλεξε τις αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρόλο που η έκθεση των επιθεωρητών αναφέρεται στα κατάλοιπα ζωικών προϊόντων, τα προβλήματα που επισημαίνει αποδεικνύονται για ακόμα μία φορά πολύ επίκαιρα με το πρόβλημα του ηλιέλαιου. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας δήλωσε οτι ο μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων λειτούργησε με καθυστέρηση ενώ ενημερώθηκαν μόνο οι Διευθύνσεις Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης των νομαρχιών και όχι οι Διευθύνσεις Υγείας που έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου των επιχειρήσεων και καταστημάτων παρασκευής και διάθεσης τροφίμων.
Δεδομένων των ανωτέρων καθώς και το ότι αποδείχθηκε ότι υπάρχουν πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί με κακό συντονισμό μεταξύ τους, οπότε μόνη η αλλαγή ηγεσίας του ΕΦΕΤ δεν αποτελεί λύση στα πολλαπλά προβλήματα του τομέα ελέγχων τροφίμων,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Σκοπεύουν να λάβουν μέτρα, και αν ναι ποια ώστε να αποφευχθούν νέα διατροφικά σκάνδαλα;
- Αναγνωρίζουν το γεγονός ότι απαιτείται η εντατικοποίηση των ελέγχων μακροπρόθεσμα; Αν ναι, θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων; Θα προχωρήσει άμεσα σε ενίσχυση της στελέχωσης των Διευθύνσεων Υγείας;
- Με ποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό θα επιτευχθεί επιτέλους η αναγκαία συνεργασία και συντονισμός μεταξύ ελεγκτικών υπηρεσιών των Νομαρχιών και του ΕΦΕΤ με τις κεντρικές και περιφερειακές του υπηρεσίες με σκοπό τον ενιαίο έλεγχο πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης