Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008


Οφειλές του Υπουργείου Πολιτισμού προς το Μουσικό κέντρο Καλαβρύτων
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τον κίνδυνο να σταματήσει η λειτουργία του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων επισημαίνει με ερώτησή του, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Το υπουργείο Πολιτισμού οφείλει προς την ΔΕΠΑΠΟΖ Καλαβρύτων 122.060 Ευρώ σύμφωνα με την δεκαετή προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε το 1997.
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό πολιτισμού εάν προτίθεται να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή και να ανανεώσει την προγραμματική σύμβαση για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Μουσικού Κέντρου
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση, στα πλαίσια του Ε.Π.Δ.Π., μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου.
Το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ιδρύθηκε το 1998 και μεταξύ της πλούσιας δράσης του δεσπόζει η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Πνευστών Οργάνων (χάλκινα & ξύλινα πνευστά), που φέτος πραγματοποιείται για 11η συνεχή χρονιά.
Η Δημοτική Επιχείρηση, παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα με σωστή διαχείριση της χρηματοδότησης, κατάφερε να αντεπεξέλθει στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης και να παρουσιάσει ένα αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων
Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν 29.347,03 € (10.000.000 δρχ.) ετησίως και από το έτος 2003 αναπροσαρμόστηκαν στο ποσό των 44.020,00 €.
Συνολικά, η μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 € (34.020,00 € από το έτος 2003, 44.020,00 € από το έτος 2004, και 44.020,00 € από το έτος 2006, ενώ για το έτος 2005 καταβλήθηκε στην Επιχείρηση το ποσό των 44.020,00 € της ετήσιας υποχρέωσης).
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου σας, η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Επειδή η παράταση της οικονομικής εκκρεμότητας καθώς επίσης και η μη, μέχρι σήμερα παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός πότε προτίθεται:
α) να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων και
β) να ανανεώσει την Προγραμματική Σύμβαση για τα επόμενα δέκα έτη ούτως ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πλούσια δραστηριότητα του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης