Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ: ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ… ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δήλωση του Νίκου Τσούκαλη

Διαλύει την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ ο κ. Σουφλιάς επειδή οι υπάλληλοί της, αρνούνται να υποκύψουν στις παράνομες απαιτήσεις του εθνικού εργολάβου «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» και παραγόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η υπηρεσία αρνήθηκε να αποδεχθεί προ-πιστοποίηση εργασιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για τα έργα του Φράγματος Πείρου- Παραπείρου, Παραγλαύκειων οδών και κάλυψη χειμάρρου Διακονιάρη, που εκτελούνται στην Αχαΐα.
Ο κ. Υπουργός με απόφασή του, αφαίρεσε την Διεύθυνση των πιο πάνω έργων από ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ και την ανέθεσε στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, που εδρεύει στην Πρέβεζα.
Η ανομολόγητη αιτιολογία για την απόφαση ήταν το γεγονός ότι το προσωπικό της ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ δεν ήταν αρκούντως «συνεργάσιμο» (βλ. υποτακτικοί).
Με την απόφαση του αυτή, ο κ. Σουφλιάς κατατάσσει υπηρεσίες και υπαλλήλους σε ηθικούς και ανήθικους. Δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των πιο πάνω έργων, τα παραστατικά (πιστοποιήσεις, λογαριασμούς κτλ) και προειδοποιούμε κάθε εμπλεκόμενο που θα μετέλθει παρανομιών και παρεμβάσεων.