Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Ερώτηση για το θέμα της μεταφοράς της αρμοδιότητας επίβλεψης των έργων Διακονιάρη και παραγλαύκιων αρτηριών από την Πάτρα στην Πρέβεζα κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ μεταφέρεται η αρμοδιότητα επίβλεψης των έργων κάλυψης του χειμάρου Διακονιάρη και κατασκευής των Παραγλαύκιων αρτηριών από την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ η οποία έχει έδρα την Πρέβεζα. Η απόφαση ήλθε ως απάντηση στις εκβιαστικές ενέργειες της ανάδοχης εταιρίας να αναστείλει τις εργασίες στα εργοτάξια και να μη καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές στους εργαζόμενους σ’ αυτά.
Η ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ δεν διαθέτει στην Πάτρα κλιμάκιο αντίστοιχο του Τμήματος Κατασκευής Έργων, παρά μόνο δύο υπαλλήλους χωρίς γνώση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων των έργων που αναλαμβάνει, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τα παραπάνω στην ποιότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων.
Αντίθετα η μέχρι σήμερα επιβλέπουσα ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ έχει κατασκευάσει την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών, ένα έργο αυξημένης δυσκολίας και διαθέτει προσωπικό με πλήρη γνώση των τοπικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων των έργων.
Επειδή η ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει προκαλέσει έντονη φημολογία για τη σκοπιμότητά της ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Για ποιους λόγους έγινε η μεταφορά της αρμοδιότητας επίβλεψης των δύο έργων από την ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ στην ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ;

2. Γιατί ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δύο έργων δεν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις προς την ανάδοχο εταιρία;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης