Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

Συνέχιση χρηματοδότησης Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.3613/07 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Α΄263//23-11-2007, παρατείνεται η λήξη του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» μέχρι 31-08-2008. Στο Δήμο Πάτρας λειτουργούν πέντε δομές που αφορούν το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και πέντε δομές Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, εκ των οποίων η μία αφορά σε άτομα με αναπηρία. Οι δομές αυτές εξυπηρετούν συνολικά 1.330 δημότες, εκ των οποίων οι 100 είναι άτομα με αναπηρία.

Οι Δημοτικές Αρχές είναι αδύνατον με ίδιους πόρους να καλύψουν τη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για τα 1330 άτομα και τις οικογένειές τους; Παράλληλα στα σχετικά προγράμματα απασχολούνται 62 εργαζόμενοι, οι οποίοι με τη λήξη των υποστηρικτικών αυτών δομών οδηγούνται στην ανεργία σε μια πόλη που δεν αντέχει άλλους άνεργους.

Επειδή οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν τις δαπάνες τέτοιων προγραμμάτων, αλλά είναι ευθύνη της Πολιτείας και της εκάστοτε Κυβέρνησης να ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής μέριμνας

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεσθε να συνεχίσετε τη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων και πέραν της 31-8-08;
2) Πως σκέπτεστε να διασφαλίσετε τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά;
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης