Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008


Η διαδικασία ονοματοδοσίας των σχολείων δημιουργεί περιττές εντάσεις και αποκλεισμούς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ονοματοδοσία των σχολείων και σχολικών συγκροτημάτων δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις στο εσωτερικό των σχολείων, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες.
Όπως επισημαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα, άλλα είναι τα προβλήματα των σχολείων και όχι η έλλειψη ονομάτων. Αν μοιάζουν με κελιά, αυτό οφείλεται στην ελλιπή τους χρηματοδότηση, στην ανεπαρκή υποδομή τους, στην αδιαφορία της πολιτείας να προχωρήσει στον σχεδιασμό τους με σύγχρονους όρους, αντί να τα κλείνει μέσα σε κάγκελα ή σε ακατάλληλες πολυκατοικίες.
Επιπλέον, όμως, η απόφαση για υποχρεωτική ονοματοδοσία των σχολείων κινδυνεύει να οδηγήσει στη δημιουργία αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό των συλλόγων διδασκόντων, καθώς οι όποιες προτάσεις είναι αναπόφευκτα υποκειμενικές και ιστορικά, πολιτικά και θρησκευτικά φορτισμένες.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση ενός σχολείου να αποκτήσει όνομα θα πρέπει να αντανακλά ένα πραγματικό εσωτερικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, μια αυθόρμητη ιδέα που θα συναντά ευρεία συναίνεση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, και την οποία το κράτος θα έρθει τελικά να εγκρίνει ή να απορρίψει. Αυτή τη δυνατότητα την έδινε άλλωστε το μέχρι σήμερα καθεστώς, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Αντ’ αυτού όμως, σήμερα, το κράτος έρχεται να επιβάλει στους συλλόγους διδασκόντων να βαφτίσουν το σχολείο τους, ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν τους είχε περάσει ποτέ από το νου, ενώ επιπλέον δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία συμμετοχής των μαθητών.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1) Για ποιο λόγο θα πρέπει να δοθούν ονόματα σε σχολεία όπου δεν είχε διατυπωθεί αυθορμήτως σχετικό αίτημα, ή όπου ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε γνώμη που να συναντά ευρεία συναίνεση;
2) Με ποια κριτήρια θα αποφασιστούν τελικά από το ΥΠΕΠΘ τα ονόματα των σχολείων; Πώς θα διασφαλιστεί ότι αυτά θα είναι αποδεκτά από τη μεγάλη πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για προπαγανδιστικούς σκοπούς;
3) Προτίθεται το ΥΠΕΠΘ να δώσει τη δυνατότητα σε όσα σχολεία δεν επιθυμούν να αποκτήσουν όνομα, να μην το κάνουν;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τάσος Κουράκης
Νίκος Τσούκαλης