Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008


Έφυγε η εγκαταλελειμμένη βυθοκόρος απ΄το Κοτύχι

Χρειάστηκε η ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για να απομακρυνθεί η εγκαταλελειμμένη βυθοκόρος που σάπιζε στο Κοτύχι.Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή, ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

«Για το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ο εργολάβος της βυθοκόρου, δεσμεύτηκε στην Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Αχαΐας (δικαιούχος του Προγράμματος LIFE), ότι θα απομακρύνει το μηχάνημα με ειδικό γερανό από τη λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου».

Να και μια ερώτηση βουλευτή που είχε άμεσο αποτέλεσμα. Όπως πληροφορηθήκαμε η βυθοκόρος έχει ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.