Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Μελετάται η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δημοτική αστυνομία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δημοτική αστυνομία, μελετά το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού κ. Τάσου Γιαννίτση σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκος Τσούκαλης.


Ο κ. Τσούκαλης είχε καταθέσει ως αναφορά στη βουλή επιστολή του Αντιδημάρχου Πατρέων κ. Μπουρδούλη, ο οποίος ζητούσε την τροποποίηση του άρθρου 1. του Ν. 3731/2008, ώστε να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μειωμένες αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά με προσωπικό που να μην υπερβαίνει για τους μεγάλους Δήμους, π.χ. άνω των 150.000 κατοίκων τους εκατό (100) ένστολους και άνω των 200.000 κατοίκων τους εκατόν πενήντα (150) ένστολους.


Το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε στο υπουργείο μιας και η πρόσφατα εξαγγελθείσα αύξηση του αριθμού των σαράντα οκτώ (48) υπηρετούντων δημοτικών αστυνομικών στο Δήμο Πατρέων, σε εξήντα (60), δεν θα έδινε λύση στο πρόβλημα της πλημμελούς αστυνόμευσης καθώς η υπέρβαση του ορίου των πενήντα (50) ένστολων θα προσέθετε επιπλέον αρμοδιότητες, (που τώρα ασκεί η ΕΛ.ΑΣ.), οι οποίες όχι μόνο θα ακύρωναν στην πράξη την αύξηση του προσωπικού, αλλά θα επιδείνωναν ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση.


Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργείου έχει ως εξής:ΣΧΕΤ: Η με αριθμέ 3170/154-3-2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη.Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης. σχετικά με πρόταση για τροποποίηση του ν. 3731/2008 για τη Δημοτική Αστυνομία, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως ρητά ορίζεται στις περιπτώσεις 8 και 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008, ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, καθώς και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ασκείται, παράλληλα, από τη Δημοτική Αστυνομία την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Συνεπώς, απαιτείται συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να ασκηθούν αποτελεσματικά οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες.

Για τις λοιπές αρμοδιότητες, δεδομένης της νέας πραγματικότητας που προέκυψε με το "Πρόγραμμα Καλλικράτης", σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της σύνδεσης της άσκησης του αριθμού των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με το προσωπικό που στελεχώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι συγκροτείται άτυπη ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και τη διατύπωση, για την εξέταση προτάσεων για την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δημοτική αστυνομία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 
ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ