Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Καμία εξέλιξη στο έργο κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι»

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ

Επανέρχονται στο θέμα της κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι», στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, με νέα ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. οι βουλευτές επισημαίνουν, πως παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Μαγκριώτη για ολοκλήρωση των σχετικών μελετών από το Σεπτέμβριο του 2011 και πραγματοποίηση της εργολαβίας σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη στο θέμα.

Οι τρεις βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών, εάν έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στην με αριθμό 17147/31.5.2011 ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, έλαβα από αρμόδιο υφυπουργό κ. Μαγκριώτη την ακόλουθη απάντηση (αριθμ. 2716/16-6-2011):

«Η μελέτη για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» ή «Παπαρούτα», καθώς και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, όπως η μελέτη των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτούμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών, θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2011.

Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα δημοπρατηθεί εργολαβία που θα περιλαμβάνει την κατασκευή:

■ των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτούμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών,
■ την ολοκλήρωση της οδού Ε111 και
■ την αποκατάσταση των προσπελάσεων που αποκόπτονται λόγω της δημιουργίας του ταμιευτήρα του φράγματος Αστεριού. Η εργολαβία αυτή θα ολοκληρωθεί σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης»


Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη στο θέμα, ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη η οποία, σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση θα ήταν έτοιμη από το Σεπτέμβριο του 2011;


2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου;

3. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
ΓρηγόρηςΨαριανός  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ